Obrazloženje o utvrđivanju iznosa od 100 kuna za troškove useljenja, preseljenja i iseljenja

Prilikom iseljenja studenata iza 15.07.2011. iz preko 3600 studentskih soba u studentskim domovima uoceno je da je većina njih u vrlo lošem stanju i da sobe trebaju hitnu intervenciju da bi se otklonili uoceni nedostatci te pripremile za useljenje u novoj akademskoj godini 2011./12.

 Polazeći od postavke da su Vam poznati uvjeti u kojima posluje Studentski centar u Zagrebu navesti ćemo nekoliko bitnih cinjenica koje su uvjetovale donošenje spomenute Odluke. Unatrag posljednjih osam godina kontinuirano se provode mjere za smanjenje troškova poslovanja u uvjetima koji su u financijskom smislu strateški definirani još krajem 1993. godine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa participira u troškovima smještaja studenata smještenih u studentske domove sa 105 kuna mjesecno i 147 kuna mjesecno za studente u smještaju kod privatnih stanodavaca.

Od uvođenja kune kao novcane jedinice pa do akademske godine 2008./2009. studenti smješteni u studentske domove plaćali su mjesecni iznos stanarine 68 kuna za trokrevetnu, 112 ili 115 kuna za dvokrevetnu i 130 za jednokrevetnu sobu.

Pocetkom akademske godine 2009./2010. sacinjena je kategorizacija smještaja prema kojoj studenti plaćaju mjesecnu stanarinu za kategoriju „Sava“ – stari paviljoni 200 kuna, 300 kuna za studenske domove „Cvjetno naselje“, „Dr. Ante Starcević“ i 5. i 6. paviljon „Stjepan Radić“ te 400 kuna jednokrevetne sobe. Izgradnjom 11. i 12. paviljona u Studentskom naselju „Stjepan Radić“ pocetkom 2010. godine studenti plaćaju 600 kuna za smještaj u dvokrevetnoj sobi.

U vremenu prije usvajanja kategorizacije smještaja manjak prihoda nad rashodima u djelatnosti smještaja iznosio je 22 milijuna kuna. Nakon kategorizacije, krajem 2010. godine manjak prihoda smanjen je na oko 10 milijuna kuna, što je u postojećim uvjetima poslovanja još uvijek veliki iznos.

Navedene negativne razlike pokrivaju se iz akumulacije Student servisa. Od 2008. godine pa do danas prihodi Student servisa opadaju. Nakon podmirenja troškova poslovanja, 2008. godine ostatak sredstava iznosio je oko 61 milijuna kuna, 2009. godine 51 milijuna kuna, 2010. godine 45 milijuna kuna. U prvih 6 mjeseci 2011. godine nije uoceno smanjenje navedenog negativnog trenda, što i jest glavni razlog za donošenje odluke o plaćanju 100 kuna prilikom useljenja. Ovom mjerom osigurat će se minimalno 800. 000 kuna prihoda djelatnosti Smještaja za akademsku godinu 2011./ 2012. Time, znamo, neće biti u potpunosti riješen problem nedostatka financijskih sredstava. Za navedeno izdvajanje držimo da jeste dio rješenja problema. Namjeravamo i dalje poduzimati mjere koje su u nadležnosti Studentskog centra i predlagati nove o kojima je potrebna suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Sveucilišta u Zagrebu i studenata.

Podsjećamo na naš prijedlog da se uplatne cijene stanarine studentima smještenih u studentske domove povećaju prosjecno za 100 kuna mjesecno za novu akademsku godinu. Tom mjerom koja bi donijela prihod od 7,5 milijuna kuna u djelatnosti Smještaja moguće bi se izjednacili prihodi i rashodi. Dio raspoloživih sredstava Student servisa prema dosadašnjoj praksi mogao bi se usmjeriti za neophodna preuređenja i održavanje smještajnih paviljona.

Suglasnost te vrste nije dobivena. Slicna situacija je i na podrucju prehrane. Uz suglasnost kolegija Studentskog centra ravnatelj je donio spomenutu odluku u okviru svojih poslovnih ovlasti. Ocekivani prihod utjecati će na ukupni financijski rezultat Studentskog centra za 2011. godinu i bitno pomoći da ustanova ne bilježi manjak prihoda nad rashodima.

Navedimo još nekoliko podataka. Prosjecna troškovna cijena stanovanja studenata u Studentskim domovima za 2010. godinu iznosi 522 kune. Studenti prosjecno plaćaju 255 kuna, a MZOŠ participira sa 105 kune. Razlika od 162 kune je nepodmirena, odnosno racuna se na sredstva Student servisa. Naveli smo nesigurnost izvora sredstava od strane Student servisa i razloge naše zabrinutosti, kao i nastojanja za ocuvanje poslovne stabilnosti Studentskog centra. Troškovi useljenja, preseljenja i iseljenja postoje oduvijek. Do sada nisu zasebno izdvajani, a podmirivani su u masi nedostatnih sredstava. Prilikom preuzimanja inventara sobe sa svakim stanarom sastavlja se zapisnik, otklanjaju se eventualno uoceni nedostaci, a identican je postupak prilikom iseljenja i preseljenja. Prijava boravišta MUP-u također je obuhvaćena navedenim troškom, kao i promjene u slucaju preseljenja u druge studentske domove. Radi se znacajnom broju preseljenja tijekom akademske godine, osobito u strukturi studentica, što iziskuje dodatni angažman i troškove za radnike SC-a koji obavljaju navedene poslove. Sredstva ostvarena na ovaj nacin neće ići na povećanje plaća radnika SC-a, već u zadržavanje postojeće razine standarda stanovanja. Koristeći ovaj i za nas neželjeni povod, isticemo podatak da je ove godine zaprimljeno 10 519 molbi studenata za smještaj u studentske domove na ukupno 7 524 raspoloživa mjesta. Potvrđeno je i ove godine da nam trenutno nedostaje barem 3000 mjesta. Dvanaest paviljona, sedam u studentskom naselju „Stjepan Radić“ i pet u studentskom naselju „Cvjetno naselje“ s ukupno 4000 mjesta zahtijeva neophodno generalno preuređenje. U tome zajednickom poslu ocekujemo i potporu Studentskog zbora.

Na kraju, saznanja o potrebi pokrivanja troškovne cijene korištenja stanovanja u studentskim domovima postoje već duže vrijeme. Do ove godine uspjeli smo održati tehnicku i sanitarnu ispravnost i sigurnost stanovanja stanara. Smatramo da tako treba biti i ubuduće. Zato nam je važna suglasnost oko nacina kojim bismo to i postigli. Smatramo da je i dalje potrebna briga društvene zajednice da se studentima pomogne da završe studij jer su upravo oni najperspektivniji dio stanovništva i u tom smislu predstavljaju kljucni potencijal ukupnog društvenog razvoja.

Studentski centar iz tih razloga treba trenutno i dugorocno zadržati poslovnu stabilnost, visoku razinu kvalitete i profesionalnost u pružanju svojih usluga.

S useljenjem studenata u studentske domove poceli smo 26. kolovoza 2011. godine. U prva dva dana useljeno je oko 400 studenata i svi su uplatili jednokratni iznos od 100 kuna. Nije bilo negativnih reakcija,a ti studenti pokazali su razumijevanje za okolnosti i namjenu ovih sredstava. Imajući to u vidu, nadamo se da ćete podržati i ovu za nas neophodnu mjeru poslovne politike.

Studentski centar Zagreb

Provjeri ovo!

Dan kad je Zagreb izgubio Sidro

 Igor Kralj/PIXSELL Tekst je prenešen s bloga “Vagonašica”, Dubravke Glavine, koji možete posjetiti ovdje! Predugo …