Studijski programi i tečajevi diplomatske akademije u Beču

DAlogo4c

Diplomatska akademija Beč objavila je natječaj za studijske programe i tečajeve u akademskoj 2014./2015. godini.

Studenti se mogu aplicirati za sljedeće programe:

  • Diplomatski studijski program: Jednogodišnji studijski program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa za apsolvente na sveučilištima svih usmjerenja. Težište programa je na upoznavanju struktura i politike Europske unije s učenjem praktičnih vještina i intenzivnim programom jezičkog obrazovanja.
  • M.A.I.S. Studijski program (Master of Advenced International Studies): Dvogodišnji master program s težištem na Europi. Kandidati koji već raspolažu dovoljnim interdisciplinarnim akademskim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa, mogu biti primljeni izravno na drugu godinu. Ovaj studijski program realizira se u saradnji sa Sveučilištem u Beču.
  • E.T.I.A. – Studijski program (Master in Environmental Technology & International Affairs): Dvogodišnji MC program u suradnji sa Tehničkim sveučilištem u Beču. Program je kombinacija političko-privredne i pravne tematike (jedna godina na Diplomatskoj akademiji), sa znanstveno-tehničkim aspektima međunarodnih pitanja vezenih za ekologiju, (dvije godine na Tehničkom sveučilištu).
  • Ljetni tečaj za njemački jezik i austrijsku geografiju: Intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razine poznavanja istog, s ekskurzijama i radionicama o austrijskoj politici, povijesti i kulturi.

Rokovi za prijavu na ove programe su ožujak 2014. godine.

Dodatne informacije o ponudi Diplomatske akademije Beč, kao i informacije o načinu apliciranja za određene studijske programe  i tečajeve raspoložive su na stranici: www.da-vienna.ac.at

Provjeri ovo!

Održana četvrta ”Kampusijada”

Kampusijada je projekt pokrenut od strane Studentskog centra, a u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Fakultetom …