Projekt: Zapošljavanje studenata u SR Njemačkoj za vrijeme ljetnih praznika

banknote-100-deutsche-mark-schumann-1989

Svake godine Središnji ured za posredovanje SR Njemačke (ZAV) iz Bonna omogućava određenom broju inozemnih studenata zapošljavanje u SR Njemačkoj na najviše 3 mjeseca u kalendarskoj godini za vrijeme ljetnih praznika.

Zainteresirani za rad u SR Njemačkoj tijekom ljetnih praznika trebaju ispuniti slijedeće uvjete.

Osnovni uvjeti:

 • Redovni studenti sveučilišta (uključivo i visokih škola)
 • Dobro poznavanje njemačkog jezika (najmanje 3 godine učenja jezika)
 • Raspoloživost za rad u SR Njemačkoj najmanje 2 mjeseca tijekom ljetnih praznika
 • Ne inzistiranje na radu u određenoj pokrajini ili gradu
 • Prihvaćanje različitih poslova iz različitih zanimanja.

Prijave zainteresiranih studenata za zapošljavanje u 2014. godini zaprimaju se do 24. siječnja 2014. godine.

Za prijavu studenata, potpunu je dokumentaciju potrebno dostaviti na adrese Područnih ureda prema mjestu prebivališta ili na sljedeće adrese EURES savjetnika:


Hrvatski zavod za zapošljavanje

Područni ured Osijek
Kneza Trpimira 2
31000 Osijek
EURES savjetnica Enisa Kifer, enisa.kifer@hzz.hr
ili
Područni ured Split
Bihaćka cesta 2c
21000 Split
EURES savjetnik Matko Gović, matko.govic@hzz.hr

Prijave kandidata poslane izravno ZAV-u bit će odbijene!


Potpunu prijavu čine:

 • 2 Upitnika (Bewerbungsbogen) s priložene 2 slike (format za putovnicu)
 • Obrazac je potrebno ispisati odnosno kopirati obostrano (na 1 list)
 • Potvrda o znanju njemačkog jezika (Bescheinigung über Deutschkenntnisse). Ukoliko studenti Potvrdu o znanju njemačkog jezika ne mogu ovjeriti na fakultetu, ovjerava ih škola stranih jezika ili ovlašteni sudski tumač za njemački jezik.
 • 2 Uvjerenja o upisu na fakultet ili višu školu ovjerena pečatom Institucije (Immatrikulationbescheinigung)
 • Preslika vozačke dozvole (samo kandidati koji je posjeduju i aktivni su vozači)
 • Zapošljavanje inozemnih studenata u SR Njemačkoj dozvoljeno je samo posredovanjem ZAV-a. Zainteresirani njemački poslodavci javljaju upražnjene poslove za ljetne praznike Središnjem uredu za posredovanje (ZAV). Ukoliko je Središnji ured pronašao odgovarajućeg poslodavca, obavijestit će kandidata kroz Ponudu za radno mjesto (Stellenangebot).

Podrobnije informacije naći će te na Merkblatt Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten odnosno u Uputama za zapošljavanje u SR Njemačkoj.
Studenti koji već imaju poznatog poslodavca

Studenti koji već imaju poznatog poslodavca u SR Njemačkoj koji ih želi zaposliti tijekom ljetnih praznika, ne javljaju se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. U tom slučaju njemački poslodavac studenta „traži poimence“ pri ZAV-u tj. prijavljuje se u ZAV kao poslodavac za zapošljavanje studenata i navodi poznatog studenta kojeg bi zaposlio. ZAV kontaktira s poslodavcem i dostavlja mu sve potrebne informacije i obrasce.
Poslodavci se obraćaju:

Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Team 327 – Ferienbeschäftigung
53107 Bonn
Tel.: +49 (0)228/713 1330
Fax: +49 (0)228/713 270 1525
E-Mail: ZAV-Bonn.Ferienbeschaeftigung@arbeitsagentur.de
Uvjerenje o upisu

U oba gore navedena slučaja zapošljavanja studenata za vrijeme ljetnih praznika važan je dokaz o studentskom statusu tj. uvjerenje o upisu na fakultet ili višu školu.
Uvjerenje o upisu (Immatrikulationbescheinigung) potrebno je ispuniti te ovjeriti pečatom visokoškolske ustanove koju student pohađa.

Iz uvjerenja treba biti razvidno trajanje praznika i vrijeme nastavka studija jer, po njemačkom zakonu, inozemni studenti smiju raditi samo za vrijeme ljetnih praznika.

Provjeri ovo!

Održana četvrta ”Kampusijada”

Kampusijada je projekt pokrenut od strane Studentskog centra, a u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Fakultetom …