Erasmus+: Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka

erasmus_logo

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama raspisat će Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./2015.

Objava Natječaja očekuje se u tjednu od 17. veljače 2014. godine. Rok za prijave bit će maksimalno 3 tjedna od dana objave Natječaja.

Niže navedene informacije su samo informativne, te ni na koji način ne zamjenjuju informacije koje će biti sadržane u samom raspisu Natječaja.

Natječaj će se odnositi na studijski boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj partnerskoj ustanovi s kojom Sveučilište u Zagrebu ima potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum o razmjeni studenata za akademsku godinu 2014./15. (informativni popis se nalazi u privitku ove najave).

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama. Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu tijekom cijelog trajanja studentske razmjene, što znači da ne smiju završiti svoj studij tijekom trajanja razmjene. Ako se nalaze u kategoriji studenata koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Erasmus+ razmjena može trajati najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na sastavnici usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te savjetovati se o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.

Student se prijavljuje isključivo za mjesta i područja koja je dogovorio njegov matični fakultet ili akademija. Prijava na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguća. Informativni popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost: dogovoreno područje, broj studentskih mjesta, broj mjeseci po studentu, stupanj studija nalazi se u privitku ove najave Natječaja.

Studenti sa stalnim prebivalištem u nekoj od zemalja sudionica Programa ne mogu se prijaviti za visoka učilišta na području zemlje u kojoj imaju registrirano stalno prebivalište.

Studenti prijavljuju broj mjeseci koji je propisan Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumom sa stranim sveučilištem za koje se žele prijaviti.

Napomena: u popisu inozemnih ustanova razine studija označene su sa F=preddiplomska razina, S=diplomska razina, T=poslijediplomska razina. U slučaju pogreške u tablicama mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora. Konačan popis bit će objavljen u samom raspisu natječaja. Ovaj popis služi kako bi se osigurala bolja priprema studenata za prijavu na najavljeni Natječaj. Klikom na određeni fakultet dobit ćete listu studija za međunarodnu razmjenu.

Popis subject area codes.

 1. Akademija dramske umjetnosti – potpuni popis bit će objavljen uskoro
 2. Agronomski fakultet
 3. Akademija likovnih umjetnosti
 4. Arhitektonski fakultet
 5. Ekonomski fakultet – potpuni popis bit će objavljen uskoro
 6. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7. Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. Filozofski fakultet – potpuni popis bit će objavljen uskoro
 9. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 10. Fakultet organizacije i informatike
 11. Fakultet prometnih znanosti
 12. Fakultet političkih znanosti – potpuni popis bit će objavljen uskoro
 13. Fakultet strojarstva i brodogradnje – popis će biti objavljen uskoro
 14. Geodetski fakultet – potpuni popis bit će objavljen uskoro
 15. Geotehnički fakultet
 16. Građevinski fakultet
 17. Grafički fakultet
 18. Hrvatski studiji
 19. Katolički bogoslovni fakultet
 20. Kineziološki fakultet
 21. Medicinski fakultet
 22. Muzička akademija – potpuni popis bit će objavljen uskoro
 23. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 24. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 25. Prirodoslovno-matematički fakultet – potpuni popis bit će objavljen uskoro
 26. Pravni fakultet – potpuni popis bit će objavljen uskoro
 27. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 28. Stomatološki fakultet – potpuni popis bit će objavljen uskoro
 29. Sveučilište u Zagrebu (Centar za poslijediplomske studije) – potpuni popis bit će objavljen uskoro
 30. Metalurški fakultet
 31. Šumarski fakultet
 32. Tekstilno-tehnološki fakultet
 33. Učiteljski fakultet
 34. Veterinarski fakultet

Provjeri ovo!

Održana četvrta ”Kampusijada”

Kampusijada je projekt pokrenut od strane Studentskog centra, a u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Fakultetom …