Revizija otkrila katastrofalno upravljanje ministarstvom Željka Jovanovića

zeljko-jovanovic_v

Nesposobnost upravljanja bivšeg ministra Željka Jovanovića, još je jednom i službeno dokazana. Ovaj put je državna revizija za 2013. godinu otkrila poražavajuće podatke za ministra koji se toliko dičio svojim radom.

Kao najveći promašaj u planiranju ističe se planiranje troškova za plaće i naknade za prijevoz zaposlenih u osnovnim školama. Tako je u financijskom planu za 2013. godinu planiran iznos od 4.199.666.757 kuna. Pokazalo se kako je planirana projekcija “pogriješila” za samo 312 milijuna kuna, odnosno 7,4 posto, prenosi Index izvještaj državne revizije.

Revizija ističe kako su kroz izmjene i dopune državnog proračuna morala biti smanjena i planirana sredstva iz fondova Europske unije, zato jer nisu stvoreni “preduvjeti za realizaciju projekata koji se financiraju iz fondova EU-a”.

Navodi se kako “za realizaciju pet projekata, koji se financiraju iz fondova EU, u okviru Operativnog programa regionalna konkurentnost 2007.-2013., proračunom planirana sredstva u iznosu od 98.385.032 kuna, a izmjenama proračuna u iznosu od 63.241.282 kuna. Iz sredstava EU fondova su u 2013. godini izvršena plaćanja za navedene projekte u iznosu od 43.258.170 kuna, što je za 19.983.112 kuna ili 31,6 % manje od sredstava planiranih izmjenama i dopunama proračuna”.

Iskorišteno samo 17,2 posto raspoloživih EU sredstava

Za realizaciju mjera u okviru Operativnog programa planirano je izdvajanje 223.615.126 eura, od čega 187.779.595 eura iz fondova EU-a, a 35.835.531 eura iz nacionalne blagajne. Do konca 2013. iz fondova EU su izvršena plaćanja za realizaciju projekata u nadležnosti Ministarstva u iznosu 9.673.245 eura, odnosno 17,2 % raspoloživih sredstava.

Revizija je utvrdila i niz nepravilnosti koje se odnose na podatke iskazane u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima te popis imovine i obveza.  Ističe se kako “Ministarstvo ima ustrojenu evidenciju samo za dio potencijalnih obveza po sudskim sporovima koje su pokrenuli zaposlenici škola i fakulteta”.

Kaos s iznajmljivanjem stanova

Indiferentnost i nebriga za državnu imovinu osobito je vidljiva u slučaju upravljanja stanovima namijenjenim znanstvenim novacima.

“Ukupni prihodi od najamnina u 2013. godini iznosili su 290.213 kuna, a odnose se na prihode ostvarene od najma stanova koje je Ministarstvo nabavilo upravo za potrebe znanstvenih novaka. “Prema dostavljenim podacima, od ukupno 122 stana, u najam je dano 80 stanova, dok su 22 stana prisilno useljena, a 20 stanova je prazno”, stoji u izvješću.

Revizija ističe kako su rashodi za stanove 708.014 kuna veći od prihoda ostvarenih od najamnina (zaštitarske usluge iznose 438.000 kuna, komunalne usluge 254.046 kuna, zajednička pričuva 193.586 kuna, a električna energija 112.595 kuna).

Na temelju provedenih natječaja za najam stanova, Revizija upozorava kako su za određen broj stanova dodacima ugovora produživani rokovi najma, a da u većem broju slučajeva nisu zaključeni dodaci ugovora i da je istekao ugovoreni rok najma.

Nadalje, navodi kako Ministarstvo nije raskidalo ugovore o najmu zbog neplaćanja najamnine ili prekida radnih odnosa najmoprimaca. Također, nije pokretalo sudske postupke za bespravno useljene stanove iako se veći dio režijskih troškova, koje podmiruje Ministarstvo, odnosi na bespravno useljene stanove. Dospjela potraživanja za najamnine su koncem 2013. evidentirana u iznosu 54.952 kuna.

Provjeri ovo!

U Zagrebu pre’stavljanje eroGAG rječnika

Ono što smo do sada gotovo svakodnevno mogli pratiti virtualno putem društvenih mreža, posljednjih dana …