Rast prosječne neto plaće nakon 2,5 godine

prosjecnanetoplacakvartali

U četvrtom kvartalu 2014. godine prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosila je 5.442 kune što je za 3% više nego u prethodnom kvartalu. Pribrojimo li neto plaći bonuse tada je visina prosječne mjesečne plaće 5.613 kuna.

Osim kategorije top managementa, koja ima u prosjeku 109% višu plaću u odnosu na prosjek, najplaćenija zanimanja su ona iz područja telekomunikacija te marketinga, oglašavanja i odnosa s javnošću, sa 45% višom, odnosno 30% višom plaćom od prosječne.

Najmanje prosječne plaće imaju radnici u pomoćnim zanimanjima (-41%), te radnici u tekstilnoj i kožnoj industriji (-47%).

Magisterij ili doktorat povećava plaću za čak 96% u odnosu na SSS

U posljednja tri mjeseca muškarci su imali u prosjeku 11% višu plaću od žena, što je ista razlika u odnosu na prethodna tri mjeseca.

Stupanj obrazovanja i dalje uvelike utječe na visinu plaće. Osobe sa završenim fakultetom imaju 52% višu plaću u odnosu na osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem, a 20% višu plaću od prosječne. Završeni magisterij ili doktorat povećava plaću u prosjeku za čak 96% u odnosu na srednju stručnu spremu.

U odnosu na prosječnu plaću u istraživanju, ispitanici sa srednjom stručnom spremom imaju prosječno 21% nižu plaću, dok ispitanici s postdiplomskim ili MBA školom imaju 56% višu plaću od prosjeka.

Najbolje plaćaju privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Visina plaća ovisi i o vlasničkoj strukturi tvrtke, stoga zaposleni u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu imaju za 19% veću plaću od prosjeka, dok su, izuzev onih u udrugama, plaće u tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu najniže i iznose 8% manje od prosjeka, 5.005 kuna.

Plaće u tvrtkama u državnom vlasništvu više su od prosjeka za 3%, dok plaće zaposlenih u javnoj i lokalnoj samoupravi odgovaraju prosjeku.

I dalje se više isplatiti raditi u većoj tvrtki.  U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih plaće su 14% ispod prosjeka, a u tvrtkama s 21 do 50 zaposlenika, plaće su 4% više od prosjeka, baš kao i plaće u tvrtkama s 50 do 250 zaposlenika. Plaće u tvrtkama većim od 1.000 zaposlenika su više od prosjeka za 10%.

Gledajući primarnu djelatnost tvrtke, bez obzira na zanimanje, najviše plaće imaju ispitanici zaposleni u tvrtkama koje se bave informacijskim tehnologijama i telekomunikacijama, 25% više od prosjeka, iza kojih slijede tvrtke koje se bave proizvodnjom, prijenosom i distribucijom energije (+23%). Plaće su najniže u tvrtkama koje se bave turizmom i ugostiteljstvom (-15%) te poljoprivredom i šumarstvom (-15%).

Visina plaće prema županijama

Gledano prema županijama, najniže plaće u četvrtom kvartalu 2014. zabilježene su ponovno u Vukovarsko-srijemskoj županiji, čak 23% ispod prosjeka. Najniže prosječne plaće još su i u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji (22%, odnosno 19% ispod prosjeka).

Sukladno očekivanjima, najviše plaće su zabilježene u Gradu Zagrebu i to 14% iznad prosjeka. Nakon Grada Zagreba slijedi Zagrebačka županija gdje su plaće tek nešto niže od prosjeka (-1%).

netoplacezupanije

Maksimum po pitanju plaće postiže se u 55. godini života

Na početku karijere dok još nemaju iskustva, ispitanici imaju 17% manju plaću od prosjeka. S godinom do dvije iskustva ispitanici u prosjeku imaju 8% nižu plaću. S tri do pet godina iskustva plaća je 3% viša od prosjeka, a sa šest do deset godina plaća je 8% viša od prosječne.

Povezano s tim, najmlađi zaposlenici, oni do 24 godine starosti imaju i najnižu plaću odnosno 28% ispod prosjeka. S prosječno 30 godina i visina plaće je blizu prosjeka, -3%. U dobi od 55 godina ispitanici postižu maksimum i plaća im je u prosjeku 17% viša od prosječne.

Četvrtina ispitanika nema nikakve dodatne beneficije

Od beneficija, zaposlenici najčešće dobivaju naknadu za putne troškove (46%), nakon čega slijedi mobilni telefon (28%). Četvrtina ispitanika (25%) nema nikakve dodatne beneficije.

Provjeri ovo!

U Zagrebu pre’stavljanje eroGAG rječnika

Ono što smo do sada gotovo svakodnevno mogli pratiti virtualno putem društvenih mreža, posljednjih dana …