Znanstveno-stručni skupovi na Geodetskom fakultetu

DOV

Skreće se pozornost duhovno znatiželjnima studentima Sveučilišta u Zagrebu da se na Geodetskom fakultetu u Zagrebu  29. rujna 2014. i od 3. do 5. listopada 2014. održavaju zanimljivi znanstveno-stručni skupovi koji imaju za cilj pomoći mladima u njihovom karijernom usmjeravanju. Na njima izlaganja drže ugledni znanstvenici, uspješni gospodarstvenici i studenti iz područja geodezije i srodnih tehničkih disciplina, a ulaz za studente je besplatan. Riječ je o sljedećim skupovima:

29. rujna 2014. Geodetski fakultet, Kačićeva 26, dvorana 119, od 10:00 do 19:00 Stručnoznanstveni skup „Profil dionika u geodeziji 2: POSLOVNE PRAKSE U GEODEZIJI“ –  www.dionici.geof.unizg.hr/profil/

3. do 5. listopada 2014. Geodetski fakultet, Kačićeva 26 www.dionici.geof.unizg.hr Prva međunarodna znanstvena konferencija „Globalna okolina, profil dionika i korporativno upravljanje u geodeziji“ “1st International Interdisciplinary Scientific Conference „Global Environment, Stakeholders’ Profile and Corporate Governance in Geodesy“

Konferencijom se želi dati prilog sektorskoj analizi geodetske djelatnosti u Hrvatskoj i razumijevanju njezine povezanosti i međuzavisnosti s globalnom poslovnom okolinom. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju otvoren je čitav niz razvojnih procesa što su usmjereni na promjenu, prilagođavanje i usklađivanje geodetskih tvrtki i institucija s direktivama EU i standardima međunarodnog poslovanja. Društvena važnost i korisnost geodezije kao tehničke discipline i njezini potencijali za rješavanje vitalnih društvenih i gospodarskih problema u Republici Hrvatskoj predstavlja izazov vremena što povezuje gospodarstvenike i akademsku zajednicu. Konferencijom se želi skrenuti pozornost na važnost case studija za razumijevanje poslovnih praksi u geodeziji i njihova korisnost za rješavanje problema i donošenje informiranih poslovnih odluka.

Na tragu smjernica iz Priručnika za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu (2012.) što ih je usvojio Geodetski fakultet, prof. dr. sc. Branka Mraović, pročelnica Katedre za  organizacijsku teoriju i menadžment i koordinatorica za savjetovanje studenata provodi  zajedno sa studentima znanstveno-nastavni projekt „Profil dionika u geodeziji“. Cilj projekta je neposredno kroz nastavni proces povezati studente i njihove buduće poslodavce. Studentima se želi osigurati rano uključivanje u svijet prakse i olakšati odluku u kojem području geodezije žele dalje razvijati svoje radne karijere i nastavak studiranja, dok se poslodavcima želi omogućiti praćenje nastavnog procesa i sudjelovanje u kreiranju razvojnih nastavnih programa tako da im se omogućuje da formuliraju svoje zahtjeve prema Fakultetu – kakve kadrove i koja znanja trebaju.

Projektom se želi kreirati klima učenja kroz interaktivan odnos studenata, gospodarstvenika i nastavnika tako što se studente uči kontinuiranom monitoringu dionika – svojih budućih poslovnih partnera i konkurenata. Također, uči ih se da prepoznaju važnost promjene i prilagođavanja u području tehničkih znanosti. Omogućuje im se da dobiju uvide kako, kojom brzinom i kojim tempom se dionici u geodeziji i srodnim tehničkim disciplinama mijenjaju i prilagođavaju zahtjevima domaće i međunarodne poslovne okoline te da direktno od poslodavaca čuju koji profil znanja će se od njih tražiti prilikom prvog zaposlenja i tijekom radne karijere, dakle na koje nastavne sadržaje trebaju usmjeriti više pozornosti. Studenti imaju priliku vidjeti što im koje područje geodezije omogućuje, a što ne, te da u slučaju potrebe na vrijeme preusmjere svoje obrazovanje, i da tako konstruktivno ulože svoj trud, novac i energiju.

Prvi takav skup, radionica „Profil dionika u geodeziji“ održan je na Geodetskom fakultetu 27. rujna 2013. kao aktivnost u okviru dana Fakulteta. Radionici je prisustvovalo 50-ak sudionika iz svijeta znanosti i prakse i studenata. Ohrabreni uspjehom ove radionice, ali i iskazanim interesom naših studenata, prakse i kolega iz međunarodne zajednice odlučili smo organizirati ove skupve na koje Vas sada pozivamo u nadi da ćemo Vas zainteresirati za naš rad i da ćete nam se pridružiti sa novim idejama i primjerima.

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …