Sve o studiranju u Švedskoj na jednom mjestu

sweden_flag_grunge_wallpaper_by_the_proffesional

Švedska, jedna od zemalja članica Europske unije, postala je sinonim za standard. Trenutno se u Švedskoj nalazi oko 30000 stranih studenata. Također, Stockholm je najčistiji grad na svijetu.

Sveučilišta i fakulteti u Švedskoj

Švedska ima 39 sveučilišta. Svako sveučilište daje veliki izbor programa i samostalnih tečajeva. Jedan tipični tečaj se obično sastoji od predavanja, seminara i na kraju pismenog ispita. Kada su u pitanju ispiti, jedan ispit se može polagati bezbroj puta, dok se ne položi. Ukoliko student nakon trećeg puta ne položi ispit, ima pravo tražiti drugog ispitivača, prenosi EduCentar.

Ispiti su u 95% slučajeva pismeni. Nakon svih položenih ispita u jednom programu, piše se diplomski rad.

Neki programi su tako postavljeni da se nakon diplomskog rada dobija zvanje magistra.

Svako sveučilište ima i studentsku organizaciju. U studentskoj organizaciji postoji, između ostalog, besplatna pravna pomoć koju pružaju studenti prava, kao i besplatna zdravstvena pomoć za manje zdravstvene probleme. Studenti se mogu priključiti raznim udrugama u okviru studentskih organizacija. Neke udruge su potpuno tajne i isključivo za muškarce.

Kako se upisati na fakultet u Švedskoj?

Da bi se upisao fakultet u Švedskoj, potrebno se registrirati na stranici www.studera.nu i odabrati željeni fakultet, nakon čega se popunjava i šalje popunjeni formular.

Nekada je za registraciju potrebno platiti i određenu naknadu (on-line), te se po registraciji može pratiti status aplikacije.

Potrebna dokumentacija za studiranje u Švedskoj:

– Diploma (ili potvrda o diplomiranju) i dodatak diplomi (potvrda o položenim ispitima)

– Kopija putovnice (stranica na kojoj se nalazi fotografija)

– IELTS/TOEFL certifikat o poznavanju engleskog jezika

– Dokaz o promjeni prezimena (ukoliko je prezime promijenjeno zbog npr. vjenčanja)

Napomene:

1. Šalju se ovjerene kopije, a ne originalni dokumenti

2. Svako sveučilište može zahtjevati dodatne dokumente, što se može provjeriti na web stranici fakulteta za koji ste zainteresirani (npr. pismo preporuke profesora).

Nakon što je prijava poslana, morate pričekati određeno vrijeme da se obrade podaci. S obzirom da možete pratiti status svoje prijave, i prije nego dobijete službenu obavijest na e-mail adresu možete provjeriti rezultate.  Kada vas prime na neki od fakulteta, potrebno je platiti školarinu i prijaviti se za boravak u Švedskoj i konkurirati za smještaj.

Potrebna dokumentacija za prijavu za upis na fakultet:

– Obavijest o rezultatima selekcije (koju dobijete od sveučilišta)

– Popunjen zahtjev za dozvolu boravka

– Dvije fotografije

– Putovnica

– Dokaz o posjedovanju sredstava za troškove života (potrebno je na vlastitom računu imati iznos od oko 1000 € za svaki mjesec planiranog boravka) ili dokaz da student ima stipendiju koja pokriva ove troškove

– Naknada za obradu vize

– Uplaćeno zdravstveno osiguranje za programe kraće od godinu dana

Važni datumi:

– Prosinac: otvorene on-line prijave na fakultetu

– Kraj veljače: krajnji rok za dostavu dokumentacije i plaćanje naknade za prijavu (ukoliko je potrebna)

– Ožujak: obavijest o rezultatima

– Travanj: odgovoriti na ponudu

– Travanj – srpanj: platiti školarinu i prijaviti se za boravak

– Kraj kolovoza: početak semestra

Napomena: Poželjno je provjeriti datume na stranici fakulteta na kome biste željeli studirati,s obzirom da se datumi i rokovi razlikuju od fakulteta do fakulteta.

Kome se obratiti za bilo kakvu vrstu pomoći u Švedskoj?

U Švedskoj postoje udruge studenata koje su zadužene za organizaciju raznih aktivnosti, kao i pomoć pri pronalasku smještaja i davanju praktičnih savjeta. Zajedno s dozvolom za boravak studenti dobiju i radnu dozvolu, tako da je moguće i raditi. Svaki fakultet se brine da svi dobiju brošure o tome kako se snaći na početku, kao i upute za otvaranje bankovnog računa, administrativne stvari oko prijave prebivališta i slično.

Što je ‘Personnummer’?

Studenti koji su u Švedskoj duže od godinu, moraju imati Personnummer – nacionalni registracijski broj od 10 znamenaka koji je jedinstven za svaku osobu. Za taj broj se prijavljuje „Skatteverket“ – lokalna porezna agencija. Potrebno je imati stipendiju (u kojem se nalazi dozvola za boravak) kao i obavijest o rezultatima selekcije.

Personnummer se sastoji od datuma rođenja + 4 dodatna broja izabranih iz sustava. Na obradu zahtjeva se čeka nekoliko dana, te sve rezultate dobijete na prijavljenu adresu. Personnumer je neophodan za gotovo sve administrativne i one usluge gdje se potpisuje ugovor na svoje ime (ugovor za korištenje interneta, otvaranje bankovnog računa i slično). Također, to je i dokaz za plaćeno zdravstveno osiguranje, jer ukoliko morate otići doktoru, nećete moći ništa obaviti bez broja.  

Stipendije za studiranje u Švedskoj

Švedski institut dodjeljuje 500 stipendija godišnje koje pokrivaju školarinu i mjesečne troškove života, i nude određeni iznos za troškove puta do Švedske i nazad, kao i osiguranje.

Potrebno je provjeriti dodjeljuje li se stipendija za određeni program, budući da postoji popis programa za koje je stipendija dostupna.

Također, sveučilišta su najavila da će dodijeliti par stipendija koje će pokrivati samo školarinu. Postoji i stipendija Basileus programa, koja iznosi oko 1000 € mesečno. Ona pokriva i školarinu za studente koji su jednu godinu ili duže na univerzitetima iz Basileus programa, dok su exchange studenti za jedan akademski semestar oslobođeni plaćanja školarine (dakle ne plaćaju ni oni, ali ni Basileus).

Dodatne informacije o studiranju u Švedskoj: www.studyinsweden.se/Scholarships.

Za studente s razmjene, studente koji su upisali doktorat ili bilo koje druge opcije za fakultete posjetite: www.studyinsweden.se

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …