Rezultati natječaja za dodjelu državnih stipendija za 2012. godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, sukladno prijedlozima sveucilišta, veleucilišta i visokih škola, te zaprimljenim prijavama studenata na Natjecaj za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima sveucilišnih i strucnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu, odobrava za 2012. godinu ukupno 2.166 novih stipendija. Napominjemo da je određeni broj stipendija unutar ukupne kvote od 2.200 državnih stipendija ostavljen za rješavanje eventualno opravdanih prigovora.

S obzirom na mogućnost podnošenja prijava u razlicitim kategorijama, ukupan broj studenata koji je podnio prijavu za dodjelu državne stipendije je 5048.
Napominjemo da je došlo do manjih odstupanja prilikom raspodjele stipendija za E kategoriju zbog cinjenice da je veći broj studenata ostvario isti broj bodova.

Raspodjela državnih stipendija rezultat je zajednickoga rada sveucilišta, veleucilišta i visokih škola i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Prema kriterijima i odlukama sveucilišta, veleucilišta i visokih škola, odobrene su stipendije za kategorije:

A – državne stipendije osobito nadarenim redovitim studentima sveucilišnih i strucnih studija,
D1 – državne stipendije redovitim studentima sveucilišnih i strucnih studija – djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz clanaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata cije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz clanaka 6., 7. i 8. istog zakona i mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata, cije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz clanaka 6., 7. i 8. istog zakona,
E – državne stipendije redovitim studentima sveucilišnih i strucnih studija slabijeg imovinskog stanja,
P – državne stipendije studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.
U kategoriji A osnovni kriterij za dodjelu stipendija bio je uspjeh na razredbenom postupku za studente prve godine studija, a za studente viših godina studija prosjek ocjena svih položenih ispita. Prosjek ocjena na jednom visokom ucilištu nije usporediv s prosjekom ocjena na drugom visokom ucilištu (prosjek ocjena u okviru 10% najuspješnijih kandidata razlikuje se između visokih ucilišta), te se stoga pojavila mogućnost da student s manjim prosjekom ocjena na pojedinom visokom ucilištu dobije stipendiju, dok student s većim prosjekom ocjena na nekom drugom visokom ucilištu ne ostvari pravo na stipendiju. Isto se odnosi i na uspjeh na ispitu državne mature/razredbenom postupku za studente prve godine studija.
Za ovu kategoriju visoka ucilišta su dostavila rang-liste na temelju kojih se izvršio izbor kandidata.

Napominjemo da je minimum bodova za ostvarivanje stipendije u E kategorijirazlicit na svakom sveucilištu te veleucilištu i visokim školama i nije međusobno usporediv.

Napominjemo da se za D1 kategoriju clanci navedenog Zakona ne odnose na studente, djecu hrvatskih branitelja, invalida iz Domovinskog rata, koji svoja prava ostvaruju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i clanova njihovih obitelji te pravo na stipendiju mogu ostvariti prijavom na natjecaj za dodjeljivanje stipendija Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Rezultati dodjele državnih stipendija za 2012. godinu (popis dobitnika) za svako visoko ucilište mogu se pogledati ovdje

Eventualno opravdane prigovore na rezultate Natjecaja za dodjeljivanje državne stipendije redovitim studentima sveucilišnih i strucnih studija i naknada dijela troškova studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu, mogu se slati iskljucivo poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
S naznakom: Prigovor na rezultate natjecaja za dodjelu državnih stipendija za 2012. godinu.

Rok za slanje prigovora je osam dana od dana objave na internetskoj stranici ministarstva.


izvor: mzos.hr

 

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …