Prijavite svoju klapu na “Festival studentskih klapa”

Klape

Udruga studenata grada Splita organizira “Festival studentskih klapa”. Festival će se održati 16.3.2013. u kinu “Forum” koji se nalazi u sklopu SD “Stjepan Radić”.

Više detalja uskoro, a zasad svi zainteresirani za sudjelovanje mogu pročitati pravilnik o sudjelovanju, te se što prije prijaviti organizacijskom odboru.

PRVI FESTIVAL STUDENTSKIH KLAPA

Organizator, Udruga studenata grada Splita, donosi

PRAVILNIK  PRVOG FESTIVALA STUDENTSKIH KLAPA

(u daljnjem tekstu Pravilnik Festivala)
kojim se uređuje natjecateljski dio Festivala.

Točka 1.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju klape koje su po svom sastavu većinom studentske.

Pravo na sudjelovanje imaju muške, ženske i mješovite klape.

Točka 2.

Sastav klape

 Muška, odnosno ženska klapa, je sastav od pet do devet pjevača istog spola.
Mješovita klapa je sastav od pet do devet pjevača sa jednim ili više članova drugog spola.

Točka 3.

Natjecateljski repertoar i izvedba

Klape pjevaju  a capella – bez pratnje muzičkih instrumenata.

Klape koje se natječu izvode po dvije klapske pjesme od najmanje četiri prijavljene.

Pjesme koje će izvesti odabrati će organizacijski odbor Festivala, zavisno od konačnog usvojenog Programa Festivala, o čemu će klape sudionice biti pravovremeno obaviještene.

Od pjesama koje se izvode, klape sudionice prvo će izvesti izvorne napjeve (možete se poslužiti Zbornicima dalmatinskih klapskih pjesama (Sv. I, II, III)).
Klape su slobodne odabranu  pjesmu aranžirati, prilagoditi i obraditi za klapsku izvedbu.

Kao drugu natjecateljsku pjesmu, klapa sudionica izvodi autorsku, klapski aranžiranu  ili obradu popularnih pjesama koja može biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Točka 4.

Prijave

Klape prijavljuju svoje sudjelovanje na Festivalu putem Kontakta navedenog na dnu Pravilnika Festivala.

Prijava obavezno sadrži:

  • Naziv i sjedište klape,  te imena članova, predsjednika i voditelja klape.
  • Kontakt adrese i brojeve  na kojima predsjednik klape može biti kontaktiran.
  • Naslove  prijavljenih  kompozicija  za nastup: klape prijavljuju najmanje 4 pjesme
    (1 izvorni napjev, 1 autorsku pjesmu te po barem 1 zamjenu za svaku pjesmu).

Prijave traju dok se ne popuni kvota, a najkasnije do 1.ožujka 2013.

Točka 5.

Izbor klapa učesnica

Organizacijski odbor Festivala će izvršiti selekciju prijavljenih radova najkasnije 3 dana nakon zaključenja isteka prijava.

Točka 6.

Potvrda sudjelovanja

Nakon izbora prijavljenih radova organizator Festivala će potvrditi sudjelovanje klapama koje su odabrane i učiniti javnim informacije o klapama koje će sudjelovati na Festivalu, kao  i  naslove kompozicija koje će se naći u Programu Festivala.

Točka 7.

Stručni žiri i ocjenjivanje klapa

Stručni žiri broji pet do sedam članova i sastavljen je od glazbenih stručnjaka i poznavatelja klapske pjesme. Žiri će pri ocjenjivanju klapa uzeti u obzir sljedeće kriterije:

Intonacija

Dinamika

Glasovna ujednačenost

Ritam

Glazbena vrijednost i  težina pjesama

Interpretacija

Izbor repertoara.

Klape će biti ocjenjivane neovisno o svom sastavu te sve spadaju u jednu kategoriju.
Odluke žirija su konačne i neopozive.

Točka 8.

Nagrade

Na Festivalu se dodjeljuju nagrade Stručnog žirija, publike, posebne nagrade, priznanja i zahvalnice .

Odlukama  Stručnog žirija se dodjeljuju:

  • Nagrada za osvojeno 1. mjesto u iznosu od 2 000kn.
  • Nagrada za osvojeno 2. mjesto u iznosu od 1 000kn.
  • Nagrada za osvojeno 3. mjesto u iznosu od 500kn.

Nagrada publike dodjeljuje se u vidu poklon bonova sponzora Festivala.

Posebne nagrade i priznanja se po Odluci Upravnog odbora, dodjeljuju zaslužnim pojedincima odnosno institucijama za poseban doprinos u razvoju Festivala.

Zahvalnice se dodjeljuju svim sudionicima Festivala.

Točka 9.

Pitanja koja nisu obuhvaćena Pravilnikom, Organizacijski odbor rješava  po upitu, ili po potrebi, konzultacijama s klapama u vremenu do održavanja Festivala.

KONTAKT:                                                                                                                      
www.ud-st.hr
info@ud-st.hr
091 400 1252 (Luka Štambuk)

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …