Potpisan sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Malaya iz Kuala Lumpura

U srijedu, 15. lipnju 2011. potpisan je sporazum o suradnji između Sveucilišta u Zagrebu i Sveucilišta Malaya iz Kuala Lumpura. U nazocnosti veleposlanice Malezije u Republici Hrvatskoj Nj. E. Aminahtun Karim Shaharudin,Memorandum o sporazumijevanju o akademskoj suradnji između 
Sveucilišta Malaya i Sveucilišta u Zagrebu
potpisao je rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš.

Na Sveucilištu Malaya potpisivanje Memoranduma održano je 26. svibnja 2011. Sporazum su tada potpisali rektor Sveucilišta Malaya dr. sc. Ghauth Jasmon i dekanica Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Yong Chiu Mei. Ceremoniji potpisivanja prisustvovao je veleposlanik Republike Hrvatske u Kuala Lumpuru Željko Bošnjak.

Inicijativu za potpisivanje sporazuma pokrenulo je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Maleziji još 2008. godine na temelju iskazanog interesa Sveucilišta Malaya za sklapanje sporazuma sa Sveucilištem u Zagrebu s ciljem stvaranja mogućnosti za pokretanje institucionalne međusveucilišne  suradnje. Potpisivanje sporazuma svojim je interesom za suradnju podržalo šest sastavnica Sveucilišta u Zagrebu. Rijec je o Agronomskom, Arhitektonskom, Ekonomskom i Filozofskom fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije te Fakultetu politickih znanosti.

Sveucilište Malaya dostavilo je sporazum Sveucilištu u Zagrebu na potpisivanje, iskazujući zadovoljstvo uspostavljanjem bilateralnih odnosa kojima će se ostvariti međusobna suradnja na pokretanju zajednickih znanstvenih projekata, organizaciji konferencija, seminara te diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija, kao i akademskoj razmjeni studenata, profesora i istraživaca.Sveuciliste Malaya
osnovano je 1905. godine. U okviru Sveucilišta djeluju dvije akademije (Academy of Islamic Studies, Academy of Malay Studies), 12 fakulteta (Faculty of Arts and Social Sciences, Faculty of Business and Accountancy, Faculty of Computer Science & Information Technology, Faculty of Dentistry, Faculty of Economics & Administration, Faculty of Education, Faculty of Engineering, Faculty of Languages and Linguistics, Faculty of Law, Faculty of Medicine, Faculty of Science, Faculty of Built Environment), 6 instituta (Institute of Research Management and Monitoring, Institute of Graduate Studies, Asia- Europe Institute, Institute of Principalship Studies, International Institute of Public Policy and Management, Institute of China Studies) te 5 centara (Cultural Centre, Sportzs Centre, Centre for Foundation Studies, Centre for Civilisation Dialogue, Academic Development
Centre).

www.unizg.hr

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …