Obavijest u svezi podnošenja prijava za dodjelu državnih stipendija i upute starim korisnicima državne stipendije

1857

  1. Sukladno članku 20. stavku 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (“Narodne novine” broj 159/13) definirano je da danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (“Narodne novine” broj 151/02). Sukladno stavku 2. istog članka, definirano je da studenti korisnici državne stipendije dodijeljene temeljem Pravilnika iz stavka 1. ovog članka zadržavaju pravo na stipendiju sukladno potpisanom ugovoru. Navedeni studenti zadržavaju pravo na daljnju isplatu iznosa stipendije od 500,00/700,00/800,00 kuna (ovisno o vrsti smještaja tijekom studiranja) i za razdoblje navedeno u ugovoru.
  2. a) Ako se studenti, stari korisnici državne stipendije žele javiti na natječaj za 2014. godinu sukladno novom Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (“Narodne novine” broj 159/13) i ostvariti pravo na mjesečni iznos državne stipendije od 1.200,00 kn, obvezni su podnijeti prijavu na javni natječaj za 2014. godinu i dostaviti propisanu dokumentaciju.
    b) Ako studenti – stari korisnici državne stipendije ostvare uvjete za dodjelu državne stipendiju u iznosu od 1.200,00 kn mjesečno za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine, dužni su u roku od sedam dana od dana objave rang liste dobitnika državne stipendije za 2014. godinu, uputiti pisani zahtjev za raskidom ranije zaključenog ugovora (obvezno naznačiti poziv na klasu i urbroj ugovora) poštom na adresu: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprava za visoko obrazovanje, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.
    c) Studenti – stari korisnici državne stipendije dužni su izvršiti povrat državne stipendije u Državni proračun RH isplaćene za ono razdoblje koje se preklapa do raskida ugovora, prema uputama koje će biti objavljene na internetskoj stranici Ministarstva.

Sve upite u svezi natječaja za dodjelu državnih stipendija možete uputiti na e-mail adresu: drzavne-stipendije@mzos.hr ili kontaktirati Službu za studentski standard na sljedeće brojeve telefona: (01) 4594 232, (01) 4594 249, (01) 4594 243, (01) 4594 267, (01) 4594 265.

Zbog učestalih pitanja studenata u svezi ovjeravanja dokumenata kod javnog bilježnika obavještavamo da nije potrebno provoditi postupak ovjere. Također, napominjemo da su studenti dužni dostaviti potvrde o visini dohotka i mirovini za članove zajedničkog kućanstva za 2012. godinu.

U 2014. godini nadležnost za objavu natječaja za dodjelu  stipendija u kategoriji A – izvrsni redoviti studenti preuzela su sva sveučilišta/veleučilišta/visoke škole u RH.

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …