Natječaj za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu

Na temelju clanka 38. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03, 79/07), clanka 9. stavka 1. Pravilnika o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (Narodne novine, broj 151/02), clanka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa raspisuje


NATJEČAJ

za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveucilišnih
i strucnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu

I. Državne stipendije dodjeljuju se u slijedećim kategorijama:

A – za osobito nadarene redovite studente sveucilišnih i strucnih studija,
D-1 – redovitim studentima sveucilišnih i strucnih studija – djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz clanaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata cije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz clanaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopski vojni i civilni invalidi rata cije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz clanaka 6.,7. i 8. istog zakona,
E – redovitim studentima sveucilišnih i strucnih studija slabijega imovinskog stanja,
P – studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

II. Državne stipendije redovitim studentima sveucilišnih i strucnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu dodjeljuju se u skladu s Pravilima i kriterijima za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveucilišnih i strucnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu.

III. Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.

Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravila i kriteriji za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveucilišnih i strucnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu te upute za studente, mogu se dobiti na svim sveucilištima (odjelima, fakultetima i umjetnickim akademijama u njihovom sastavu), veleucilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na internetskoj adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa – uprava za visoko obrazovanje – studentski standard – državne stipendije.

Prijave se podnose pocevši od 5. prosinca 2011. godine do zakljucno 14. sijecnja 2012. godine.

Pravo prijave na natjecaj nemaju:

studenti u statusu apsolventa;
studenti “razlikovne” godine studija;
studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u 2011./2012. akademskoj godini.
Prijave na natjecaj dostavljaju se iskljucivo poštom s naznakom “Natjecaj za državnu stipendiju” ili “Natjecaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom” na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38
10000 Zagreb.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijavne obrasce od strane maticnog visokog ucilišta kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

MINISTAR
dr. sc. Radovan Fuchs

DOKUMENTI

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …