Ministar Fuchs: Ukidaju se školarine svim redovnim studentima

Odavno se vode borbe oko što jeftinijeg i kvalitetnijeg školovanja. Preskupe školarine, prepune dvorane na predavanjima i opet manjak novca na fakultetima? Ne znamo kako. Školarine koje se znaju krećati i do 10000 kuna zasigurno nisu za svaciji džep i na taj nacin se ne stvara obećano ”društvo znanja”. No, izgleda da ide nabolje. Valjda… Prema rijecima ministra Fuchsa, definitivno je usvojen prijedlog da citav studij bude besplatan za sve studente koji redovito studiraju, a za ostale iznos maksimalne upisnine ne bi smio prelaziti 60 posto prosjecne plaće, odnosno 3200 kuna. 


Sedam najbitnjih promjena koje će biti novine na svim fakultetima: 

1. Besplatan upis i studij za sve studente koji redovito ispunjavaju obveze;

2. Za ostale studente: ukidanje školarine, uvođenje upisnine u maksimalnom iznosu 60 posto prosjecne plaće u RH ili oko 3200 kuna na dodiplomskom, ili jedne prosjecne plaće na poslijediplomskom studiju (oko pet tisuća kuna);

3. Uvode se slovcane ocjene A, B, C, D, E, FX i F, uz brojcane ekvivalente kako bi se moglo provesti rangiranje i procjena uspjeha (A i B će biti odlican, s tim da je A „izvanredan“, a FX i F su negativne ocjene, F najgora)

4. Odluku o tome hoće li se i na koji nacin integrirati sveucilišta donose ona sama i to statutima koje usvaja Senat;

5. Programski ugovori sklapaju se na tri godine: jamci se financijska stabilnost tijekom cijelog tog perioda;

6. Rektora bira Senat Sveucilišta;

7. Devet je clanova Sveucilišnog vijeća: cetiri predstavnika sveucilišta, cetiri države (bez politicara), a devetog biraju zajedno; ako se ne dogovore za 30 dana, birat će ga HAZU

esava.info i www.slobodnadalmacija.hr 

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …