Raspisan je Natječaj za studentske programe u 2013. g.

sl1975p77

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je na 15. sjednici održanoj 8. ožujka 2013. g. donijela sljedeću odluku:
11. ožujka 2013. g. raspisuje se

NATJEČAJ za studentske programe za 2013. godinu 

KATEGORIJAMA STUDENTSKIH PROGRAMA
kako slijedi:

1. Kulturna zbivanja
2. Međunarodna suradnja
A) Organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta
B) Posjet međunarodnim studentskim skupovima i susretima
C) Studentska mobilnost i razmjena
3. Studentski mediji
4. Stručni programi
A) Tribine i predavanja
B) Stručni susreti studenata
C) Znanstveno-stručni radovi
5. Športske aktivnosti
A) Organizacija športskih susreta
B) Posjet športskim susretima
C) Nabava športske opreme
6. Ostalo

Natječajem se neće financirati:
1. Programi udruga koje nisu registrirane u Upisniku studentskih udruga Sveučilišta u Zagrebu, programi strukovnih udruga i ostalih čija se djelatnost financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj (imaju zasebnu stavku u državnom proračunu)
2. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dragovoljnom radu
3. A) Studentske brucošijade i zabave
B) Odlazak na stručne prakse i stručne športske događaje u okviru nastave
C) Nabava nastavne opreme i pomagala

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, studentski zborovi sastavnica, studentske udruge i organizacije s djelovanjem na području Sveučilišta u Zagrebu.
Obrasci SZ-1, SZ-2, SZ-3 i SZ-4 sastavni su dio ovoga Natječaja.

Pravilno prijavljen program mora sadržavati:
1. Obrazac SZ-1 + Obvezatna dokumentacija (u jednoj kuverti označenoj šifrom/šiframa iz obrasca SZ2)
2. Obrazac SZ-2 + Obvezatna i fakultativna dokumentacija
3. Obrazac SZ-3 (Obrazac ispunjava SZ ili udruga ukoliko prijavljuju više od jednog programa)
4. *Obrazac SZ-4 + Obvezatna dokumentacija* (u jednoj kuverti označenoj šifrom/šiframa iz obrasca SZ2)

*Svi podnositelji koji su u protekloj godini financirani iz Proračuna SZZGa, dužni su priložiti potpuno financijsko izvješće svih financiranih programa sa kopijama dokumentacije iz koje su vidljivi navedeni troškovi sukladno obrascu SZ-4.

 

Podnositelji koji podnose više programa, Obrazac SZ-1 popunjavaju samo jedanput i predaju u zasebnoj otvorenoj omotnici s time da pod točkom 1. (”šifra programa”) navedu šifre svih programa koje podnose. Omotnica će se zapečatiti pri predaji programa.
Obvezatnu dokumentaciju uz obrazac SZ-1 čine:
a) za udruge
1. Rješenje o registraciji u Upisniku studentskih udruga Sveučilišta u Zagrebu
2. Potvrda o upisanoj akademskoj godini 2012./2013. osobe ovlaštene za zastupanje

b) za pojedince
1. Životopis
2. Potvrda o upisanoj akademskoj godini 2012./2013.

Popunjeni Obrazac SZ-2 se zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom (kopije ponuda, predračuna, mišljenja i preporuka) predaje u 3 tiskana primjerka (sve u jednoj otvorenoj kuverti) + elektronski zapis na bilo kojem elektroničkom mediju (disketa, CD, memory stick…). Na istima ne smije biti navedeno ime podnositelja ili mora biti zatamnjeno kako bi se očuvala anonimnost podnositelja.
Obvezatnu dokumentaciju uz obrazac SZ-2 čine:
financijski dokumenti (kopije ponuda i predračuna) kojima se pravdaju stavke iz točke 11. obrasca SZ-2 (“Struktura troškova”). Stavke za koje ne bude priložena precizna financijska dokumentacija neće biti uzete u obzir pri evaluaciji programa.
Fakultativnu dokumentaciju uz obrazac SZ-2 čine:
mišljenja i preporuke izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga i međunarodnih organizacija nadležnih za spomenutu problematiku, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično.

Podnositelji koji su u protekloj godini financirani iz Proračuna SZZG-a, popunjavaju Obrazac SZ-4 te ga ispunjavaju samo jedanput za svaki od programa i predaju u zasebnoj zapečaćenoj omotnici označenoj slovima: SZ4.
Obvezatnu dokumentaciju uz obrazac SZ-4 čine:
Financijski dokumenti (kopije računa) kojima se pravdaju stavke iz točke 6. obrasca SZ-4. Ukoliko
dokumentacija ne bude potpuna program podnositelja na ovom Natječaju se neće vrednovati.

 

Rokovi za predaju programa:
Programi na razini studentskih zborova sastavnica predaju se studentskim zborovima sastavnica najkasnije do 5. travnja 2013. godine.
Studentski zborovi sastavnica, udruge i pojedinci dužni su u ured Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Savska 25 dostaviti programe najkasnije do navedenih datuma:

• Do 10. travnja – društveno-humanističko područje od 9:00 do 17:00 sati
• Do 11. travnja – tehničko i umjetničko područje od 9:00 do 17:00 sati
• Do 12. travnja – biotehničko, prirodoslovno i biomedicinsko područje od 9:00 do 17:00 sati

• Udruge i studentske organizacije koje nisu isključivo vezane uz jednu sastavnicu programe predaju do 12. travnja 2013. g. u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 u vremenu od 9:00 do 17:00 sati
• Natječaj i obrasci nalaze se na WEB stranicama SZ-a www.szzg.hr, a dostupni su i u studentskim zborovima sastavnica Sveučilišta.

 

Napomene:

• Programi bez zahtjevanih podataka i potpune dokumentacije neće se razmatrati.
• Oni koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu u tijeku provedbe programa na za to predviđenim mjestima. Studentski zbor zadržava pravo, putem svojih predstavnika u organizacijskom tijelu programa, sudjelovati u organizaciji, provedbi i medijskoj prezentaciji programa.
• Rezultati Natječaja bit će objavljeni na internet stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu www.szzg.hr.

 

 

Predsjednica

Petra Radetić, v. r.

Obrasce i više informacija potražite na www.szzg.hr

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …