Statistika – materijali iz specijalizirane škole za instrukcije

PRODAJEM JAKO KVALITETNE MATERIJALE za pripremu kolokvija/ispita iz kolegija STATISTIKA iz specijalizirane škole za instrukcije. U materijalima se nalaze riješeni zadaci iz svih vježbi sa seminara s tim da su zadaci jako detaljno objašnjeni kako smo došli do svake pojedine stavke, detaljnja pojašnjenja svih pokazatelja i metoda racunanja te interpretacija dobivenih rezultata. Pored tih osnovnih zadataka odmah stoje i sve moguće varijante slicnih zadataka koje se mogu javiti na kolokviju/ispitu te njihova također detaljnja pojašnjenja i rješenja. Zadaci su jako detaljno objašnjeni te prije pocetka racunanja svakog pojedinog zadatka stoji svojevrsni teoretski uvod u gradivo o kojem se radi npr. objašnjenje srednjih položajnih vrijednosti, razlicitih pokazatelja(varijance, st. devijacije i sl.), te su posebno oznacene sve bitne stvari na koje treba obratiti pozornost + uz to dolaze zadaci za domaću zadaću te također njihova detaljna objašnjenja i rješenja+posebna skripta sa zadacima koji dolaze na ispitu(preko 120 zadataka)+ uz to dolazi i skripta za teoriju za usmeni od 60-tak stranica koja također sadrži i pitanja koja se ponavljaju na usmenome. Ukupno oko 300stranica.Također objašnjavam sve stvari sadržane u tim materijalima. GARANTIRAM PROLAZ! Zainteresirani molim javiti se na mail luka775@gmail.com!

Provjeri ovo!

Studentcuts

Program prvog dana Studentcuts festivala u S.D. Stjepan Radić

Kao što smo već najavili prethodnih dana, 14. i 15. svibnja Studentski dom „Stjepan Radić“ na …