Međunarodna ekonomija – skripta

PRODAJEM JAKO KVALITETNE MATERIJALE za pripremu kolokvija/ispita iz kolegija MEĐUNARODNA EKONOMIJA , u kojima su vrlo opširno i detaljno objašnjeni svi grafovi,krivulje sve tocke na tim krivuljama, zatim definicije, teoremi, sporazumi , životni ciklusi proizvoda itd. sve prema profesorovim I asistentovim rijecima s predavanja, odnosno seminara. Također u materijalima su posebno naznacene stvari koje dolaze na kolokviju/ispitu na koje treba obratiti pozornost, te materijali također sadrže sva moguća identicna pitanja koja se javljaju na kolokviju/ispitu. ukupno oko 130 str..Garantiram prolaz po ovim materijalima! Također objašnjavam svo gradivo sadržano u tim materijalima kroz sat vremena. Zainteresirani molim javiti se na mail luxi88@net.hr

Provjeri ovo!

Studentcuts

Program prvog dana Studentcuts festivala u S.D. Stjepan Radić

Kao što smo već najavili prethodnih dana, 14. i 15. svibnja Studentski dom „Stjepan Radić“ na …