Stručna praksa za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Laptop in classic library
Udruga Pravnik podsjeća vas da prijave na natječaj za Pravnikovu stručnu praksu traju do nedjelje, 9. ožujka 2014. godine do 18 sati. Saznajte o čemu se radi i kako se prijaviti!

Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili tvrtki s organiziranim pravnim službama (korporativno odvjetništvo).

Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke kao i sa pojednom granom prava kojom se odvjetnički ured, odvjetničko društvo ili tvrtka, bavi.

Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu tri mjeseca, osim ako kod opisa obavljanja prakse u pojedinom odvjetničkom uredu, društvu ili tvrtki nije navedeno drugačije.

U vremenu obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.

Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u pratnji mentora i slično, no u pravilu su detaljno određeni za svakog mentora u posebnom dijelu natječaja.

Natječaju mogu pristupiti svi studenti 3., 4., i 5. godina studija Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedeni opći uvjet, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog ureda, društva ili tvrtke.

Sadržaj prijave

– Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, godinu studija, željeni odvjetnički ured, društvo ili tvrtku te životopis (CV).
– U istoj prijavi dozvoljeno je navesti samo jedan odvjetnički ured, društvo ili tvrtku.
– Prijave čiji sadržaj ne udovoljava onom iz st. 1. i 2. ovog članka, neće se uzimati u obzir.
– Ukoliko pojedini odvjetnički ured, društvo ili tvrtka postavlja dodatne uvjete, potrebno je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.

Prijave se šalju na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com.

Odvjetnička društva i uredi za praksu

Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.

(1) Odvjetničko društvo se bavi trgovačkim i građanskim pravom te savjetuje pretežno domaće i strane pravne osobe.
(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
(3) Obavezni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu. Prednost imaju studenti sa znanjem njemačkog jezika.
(4) Praksa traje 2-3 tjedna, 40 sati tjedno. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/ njegovim fakultetskim obvezama.

Odvjetnički ured Rajko Mlinarić

(1) Odvjetnički ured bavi se građanskim, trgovačkim i kaznenim pravom.
(2) Posebni uvjeti su položeni ispiti iz kaznenog materijalnog prava, kaznenog procesnog prava i izražen interes za rad u odvjetništvu.

Odvjetnički ured Jasna Novak

(1) Odvjetnički ured bavi se ponajviše kaznenim pravom.
(2) Posebni uvjeti su položeni ispiti iz kaznenog materijalnog prava, kaznenog procesnog prava i izražen interes za kazneno pravo.
(3) Poželjno je da kandidat ima znanje iz engleskog jezika.
(4) Trajanje prakse u ovom odvjetničkom uredu je dva mjeseca.

Odvjetničko društvo Škarica i partneri, j.t.d.

(1) Odvjetničko društvo bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom.
(2) Poseban uvjet je izražen interes za rad u odvjetništvu.

Odvjetničko društvo Vukina & Partneri d.o.o.

(1) Odvjetničko društvo bavi se ponajviše građanskim pravom.
(2) Posebni uvjeti su izražen interes za građansko pravo i za rad u odvjetništvu.

Provjeri ovo!

Održana četvrta ”Kampusijada”

Kampusijada je projekt pokrenut od strane Studentskog centra, a u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Fakultetom …