Studentski izbori: Danas posljednji dan za glasovanje

Studentski zbor4. studenog 2010. g. rektor Sveucilišta u Zagrebu donio je odluku o raspisivanju ponovljenih/dopunskih izbora za Studentski zbor Sveucilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveucilišta. Izbori će se održati 15. i 16. prosinca 2010. g. u vremenu od 8:00 do 20:00 sati na Muzickoj akademiji, Ekonomskom, Pravnom i Šumarskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu za ak. god. 2009./2010.

Provjeri ovo!

Kreće drugi ciklus programa Zaba Banking Academy

Nakon uspješno završenog prvog ciklusa, Zagrebačka banka pokreće i drugi ciklus Zaba Banking Academy – …