Promjena prava na besplatni prijevoz studenata

Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/10) utvrđeno je, između ostalih prava, i pravo na besplatnu godišnju ili mjesecnu pokaznu kartu ZET-a ili na zajednicku besplatnu godišnju ili mjesecnu pokaznu kartu ZET-HŽ za ucenike i studente.

Članak 37. Odluke glasi:

„Pravo na besplatnu godišnju ili mjesecnu pokaznu kartu ZET-a ili na zajednicku besplatnu godišnju ili mjesecnu pokaznu kartu ZET-HŽ, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju ucenici i studenti ciji su ukupni mjesecni prihodi po clanu obiteljskog domaćinstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna. 
Korisnike prava iz stavka 1. ovog clanka, na njihov zahtjev, utvrđuje gradski ured nadležan za obrazovanje, kulturu i sport, na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava (uvjerenje o prebivalištu, potvrda porezne uprave o visini dohotka i o imovnom stanju, potvrde o redovitom školovanju, potvrde o statusu redovitog studenta, odnosno apsolventa sa studentskim pravima, odnosno po potrebi i drugih dokaza).“

Sukladno odredbi clanka 3. stavka 1. Odluke prava socijalne skrbi Grada Zagreba ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Sukladno odredbi clanka 58. Odluke, Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2011. 

ZAHTJEVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PODNOSE SE NA OBRASCIMA (Obrazac zahtjevaIzjava o clanovima obiteljskog domaćinstva) KOJI SU DOSTUPNI U SVIM PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE I NA WEB-STRANICI GRADA ZAGREBA

ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE: 
– Centar – Ilica 25 
– Črnomerec – Trg Francuske Republike 15 
– Dubrava – Dubrava 49 
– Maksimir – Petrova 116 
– Medvešcak – Draškovićeva 15 
– Novi Zagreb – Avenija Dubrovnik 12 
– Pešcenica – Zapoljska 1 
– Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete 
– Susedgrad – Sigetje 2 
– Trešnjevka – Park Stara Trešnjevka 2 
– Trnje – Ulica grada Vukovara 56a

NEPOTPUNI ZAHTJEVI NEĆE SE RAZMATRATI. 
POPIS ODOBRENIH ZAHTJEVA BIT ĆE OBJAVLJEN  NA OGLASNIM PLOČAMA GRADSKE UPRAVE I DOSTAVLJEN ZET-U.

OBRASCI:

preuzeto sa Službenih stranica Grada Zagreba

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …