Peticija za integraciju Zdravstvenog veleučilišta Zagreb sa Sveučilištem u Zagrebu

n820214499394426120

OTVORENO PISMO MINISTRU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA DR. SC. ŽELJKU JOVANOVIĆU, REKTORU ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA PROF. DR. SC. ALEKSI BJELIŠU, KANDIDATU ZA DEKANA ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU PROF. DR. SC. BOJANU BIOČINI, PROSVJETNOJ INSPEKCIJI TE NA ZNANJE PREDSJEDNIKU RH, PREDSJEDNIKU VLADE RH, PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA, MEDIJIMA, GRAĐANIMA…

Budući da se Upravno vijeće Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu sa sjedištem u Mlinarskoj ulici br. 8 (u daljnjem tekstu ZVU) oglušuje na primjedbe svojih studenata, građana, udruga i struke, provodeći politiku koja je isključivo u službi njihovih osobnih (financijskih) interesa i suprotna elementarnoj logici i zdravom razumu, u ime studenata ZVU-a (u daljnjem tekstu Studenata) apeliramo od nadležnoga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministra i Prosvjetne inspekcije te Sveučilišta u Zagrebu i Rektora, kao i Hrvatske vlade, Hrvatskog sabora i Predsjednika RH preispitivanje rada Upravnog vijeća ZVU-a kako se i dalje ne bi opstruirao i ugrožavao ionako već izgrađen kvalitetan sustav i program transformacije ZVU-a pod Sveučilište u Zagrebu koji iznimno kvalitetno i superiorno ustanovljen od strane dr. sc. Bojana Biočine (svima očigledno optimalnog kandidata za dekana ZVU-a koji ujedno pored svih zavidnih kvaliteta i najbolji kardiotorakalni kirurg u RH neupitnih kompetencija o čemu svjedoči i njegova funkcija Predsjednika Svjetskog udruženja kardiotorakalnih kirurga za termin 2013-2014).

Poštovani Ministre, Prosvjetna inspekcijo, Rektore, Predsjedniku RH, Predsjedniku Vlade, Predsjedniku Hrvatskog sabora, mediji, građani…

…prijeti li Hrvatskoj, nakon ulaska u EU, potpuni kolaps sustava ZVU-a u Zagrebu (ako se uopće može nazvati sustavom!) proizvodnje zdravstvenih inženjera?

ZVU DANAS
Dosadašnja praksa ZVU-a, uz neke iznimke, uglavnom se svodila na rasipničko trošenje novca uprihodovanog najvećim djelom od Studenata i iz proračuna RH na proizvodnju tzv. ‘proizvodnih’, a ne ‘projektnih’ zdravstvenih inženjera. (*znanja radi prema bivšem dekanu prof. dr. sc. Mladenu Havelki visoke škole i veleučilišta ‘proizvode’ proizvodne, a ne projektne inženjere koji su odmah po završetku školovanja spremni za rad, dok ljudi s fakulteta, tj. sveučilišta moraju na specijalizacije da bi bili spremni za tržište rada*)

Paralelno ovom unosnom biznisu koji omogućava i blagoslivlja država, po isteku mandata prethodnog dekana ZVU-a prof. dr. sc. Mladena Havelke, dr. sc. Bojan Biočina pokušava unaprijediti i organizirati sustav za koji prethodni gore imenovani dekan također dao svoj javni blagoslov i potvrdu. Isto je jedino moguće integracijom pod Sveučilište u Zagrebu poradi čega su od gore imenovanog sada već bivšeg dekana prof. dr. sc. Mladena Havelke započeti preliminarni postupci te pisana otvorena pisma i apeli Ministru i Rektoru.

Nije dovoljno što država ne ulaže nikakve napore kako bi u suradnji sa studentima ZVU-a, udrugama i strukom izgradila funkcionalan, održiv i human sustav kojim će se trajno i sustavno riješiti problem, nego se od strane Upravnog vijeća ZVU-a kroz nadležne institucije još potkopavaju napori onih koji na tome rade.

APSURD AKTUALNOG UPRAVNOG VIJEĆA ZVU-a
Najnoviji takav potez, koji je i povod ovoga otvorenog pisma, je doslovno sabotaža provedbe optimalno oformljenih misija, vizija i ciljeva ZVU-a, odnosno nerealizacija istih na optimalan način.
Dolje navedeni misija, vizija i ciljevi ZVU-a za koje se ispod argumentira da su opstruirani od strane Upravnog vijeća ZVU-a, preuzeti su sa službene stranice ZVU.HR link http://www.zvu.hr/misija-vizija-i-ciljevi/ te glase:
Misija ZVU-a želi se ostvariti izvođenjem europskim standardima prilagođenih studijskih programa, suvremenom organizacijom nastave i kvalitetnim izvođenjem nastave, uz korištenje novih medicinskih i informacijskih tehnologija.
Vizija ZVU-a je postati vodeća visokoškolska ustanova na području stručnog zdravstvenog obrazovanja, prepoznata po svojoj izvrsnosti u Hrvatskoj, u zemljama regije i u Europi, a u realizaciji ove vizije, predviđena je jaka suradnja sa srodnim visokoškolskim ustanovama u regiji i u zemljama EZ, temeljena na visokom stupnju mobilnosti nastavnika i studenata, na razvoju zajedničkih studija i na provođenju zajedničkih stručnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja.
Glavni cilj ZVU-a je postati ravnopravni dio Europskog obrazovnog prostora u okviru kojeg će se Studenti kvalitetom stečenih znanja i vještina, moći ravnopravno natjecati na europskom tržištu rada. Ovaj cilj nastojimo postići stalnom prilagodbom sadržaja i metoda nastave europskim standardima, kontrolom kvalitete nastave, poticanjem studenata za aktivnim uključivanjem u sve dijelove nastavnog procesa i upravljanja, uskom suradnjom sa zdravstvenim nastavnim radilištima, usavršavanjem informacijsko komunikacijskih tehnologija u nastavi i upravljanju, jačanjem i širenjem programa cjeloživotnog obrazovanja, obrazovanja, modernizacijom sustava organizacije nastave i upravljanja, jačanjem izdavačke i knjižničarske djelatnosti i drugim aktivnostima koje potiču ostvarenje misije i vizija ZVU.

Gore navedena misija, vizija i cilj su već i više nego uspješno ostvareni u Rijeci gdje se studiji nalaze u Medicinskom fakultetu pod Sveučilištem u Rijeci čime su automatski riješeni brojni formalni i ini otpori. Dobar primjer Rijeke činjenično dokazuje da zaista postoji stvarna i neodgodiva potreba za transformacijom ZVU-a također pod Sveučilište.

Imenovani poštovani dr. sc. Bojan Biočina je za optimalnu realizaciju gore opisane misije, vizije i cilja ZVU-a iznio svima svoj program modelom integracije pod Sveučilište u Zagrebu kojeg su svi otvoreno prihvatili, naročito Studenti kojima je opravdano unio optimizam, jedino Upravno vijeće ZVU-a je bez ikakvog svog iznesenog obrazloženja isti kategorički odbilo te kriomice preko noći umijesto već potvrđenog budućeg dekana dr. sc. Bojana Biočina postavilo na opće iznenađenje svih za vršitelja dužnosti, tj. v.d. dekana dr. sc. Aleksandra Racza.

Štoviše istovremeno s iznenadnom objavom na službenim web stranicama ZVU-a navedenog imenovanja v.d. dekana dr. sc. Aleksandra Racza, dana 01.10.2013. godine bez ikakvog obrazloženja su obrisane sve stranice na kojima ima spomena o dr. sc. Bojanu Biočini i integraciji ZVU-a pod Sveučilište u Zagrebu (nije uklonjena jedino jedna bezazlena stranica na kojoj se čestita dr. sc. Bojanu Biočini na imenovanju za Predsjednika Svjetskog udruženja kardiotorakalnih kirurga za termin 2013-2014) te klikom na starije pohranjene linkove primjerice “Prijedlozi integrativnih procesa između Sveučilišta u Zagrebu i ZVU-a”, piše citiramo:
„Greška 404 – Stranica nije pronađena!
Stranica koju pokušavate otvoriti nije dostupna. Molimo pokušajte ponovno putem izbornika ili tražilice.“

Gore navedene iznenadne i neočekivane odluke su šokirale Studente i nagnale na brojne upite prema ZVU-u no svugdje su naišli na šutnju čak je i Predsjednica studentskog zbora ZVU-a, studentica 3. godine sanitarnog smjera, Ana-Marija Ladiš primila poruke Studenata (vidi se na Facebook-u kad netko pročita) ali ista nije ništa odgovorila glede predmetnog, nego je štoviše Studente blokirala u svojim privatnim postavkama. Takvo njezino nekorektno ponašanje samo je pobudilo sumnju u istinitost navoda javnog pogovora da ju je preko tzv. „veze“ sadašnji v.d. dekana Aleksandar Racz instalirao na navedenu funkciju.

Ovakva praksa i NETRANSPARENTNOST ne postoji nigdje u Europi!
Zamislite samo kako se mi Studenti osjećamo i kakav to primjer pruža našim očima?

Osim očite apsurdnosti sporne odluke Upravnog vijeća ZVU-a, njihova eventualna potvrda za stalno sadašnjeg v.d. dekana dr. sc. Aleksandra Racza značila bi zadržavanje dosadašnje inertne politike ZVU-a koja nije ispunila svoju zadanu misiju, viziju i cilj, niti zadana očekivanja, što je još jedan fatalan udarac Studentima.
Kako svrha ove odluke Upravnog vijeća očigledno nije inkrementalni napredak i optimalno ostvarivanje misije, vizije i ciljeva ZVU-a, otvara se pitanje što jest?

Tko i što je Upravno vijeće ZVU-a?
Članak 6. Uredbe o osnivanju Zdravstvenog veleučilišta
Upravno vijeće ima pet (5) članova koji se imenuju, odnosno biraju sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi između sebe. Dekan sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava glasovanja.
Članovi Upravnog vijeća mogu se razriješiti i prije isteka vremena na koji su imenovani, odnosno izabrani.
Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom Veleučilišta.

Zašto Upravno vijeće ZVU-a ne želi dr. sc. Bojana Biočinu za dekana?
Odgovor se krije na dnu čl. 7 imenovane Uredbe koji glasi:
“Za akademska pitanja dekan je odgovoran Stručnom vijeću, a za zakonitost rada FINANCIJSKOG POSLOVANJA i racionalne uporabe materijalnih i kadrovskih resursa Upravnom vijeću.”

Ovakvim zlim manipuliranjem izbora dekana od strane Upravnog vijeća ZVU-a, isto može uništiti sustav, kompromitirati struku i izgubiti povjerenje Studenata.
Budući da se Upravno vijeće ZVU-a oglušuje na primjedbe Studenata, udruga i struke, provodeći nemoralnu i za studente štetnu politiku koja je isključivo u službi njihovih osobnih (financijskih) interesa i suprotna elementarnoj logici i zdravom razumu, u ime Studenata, zahtijevamo hitan zaokret politike Upravnog vijeća ZVU-a ili njihovu promptnu smjenu.
Smatramo da takvim činjenjem zaista oštećuju javni interes i interes ustanove ZVU-a te svjesno čine nešto nemoralno i/ili nezakonito, a svakako društveno štetno. Što više prosvjetna inspekcija se pozvana da uz navedeno istraži da li se u konkretnom slučaju radi o sukobu interesa te utvrde zašto je točno Upravno vijeće ZVU-a na silu izabralo za v.d. dekana dr. sc. Aleksandra Racza bez ikakvog vlastitog programa (čovjek je prije javno svima obznanjivao da ga funkcija dekana apsolutno ne zanima dok se njegova nepripremljenost i nedostatak vizije kao v.d. dekana isčitava iz objavehttp://www.zvu.hr/2013/10/imenovanje-v-d-dekana-zdravstvenog-veleucilista/), a nije htjelo predloženog i već od svih sveprihvaćenog kandidata dr. sc. Bojana Biočinu s njegovim iznimno kvalitetnim i superiornim programom koji naišao na simpatije apsolutne većine Studenata (vidljivo dolje iz ogromnog broja glasova Peticije za integraciju ZVU-a sa Sveučilištem u Zagrebu).

Poštovani Ministre znanosti, obrazovanja i sporta znate da imate pravo smijeniti predsjednika Upravnog vijeća Veleučilišta i to bez problema jer Vam zakon daje tu mogućnost. Ne treba Vam nitko dati dopuštenje da promijenite članove Upravnog vijeća ZVU-a. Studenti ZVU-a imaju povjerenja u Vas da ćete postupiti savjesno i optimalno u skladu sa svojim diskrecionim pravom i ovlastima.

Apeliramo također na sve akademske građane da zahtijevaju od nadležnog Ministarstva i Ministra te Hrvatske vlade i inih subjekata RH da preispitaju rad Upravnog vijeća ZVU-a kako se i dalje ne bi ugrožavao optimalan razvoj ZVU-a koji je trenutno inhibiran i opstruiran od strane Upravnog vijeća ZVU-a.

Za slikovitije i jasnije poimanje i shvaćanje ozbiljnosti situacije te raskrinkavanja dekadentne i dubiozne pozadine odluke Upravnog vijeća kojom se nemoralno i podmuklo inhibira optimalan razvoj ZVU-a programom dr. sc. Bojana Biočine modelom integracije ZVU-a sa Sveučilištem u Zagrebu spajanjem s Medicinskim Fakultetom, dovoljno je samo izvršiti površnu komparaciju ZVU-a s Rijekom gdje se isti smjerovi nalaze pod Sveučilištem, tj. pod Medicinskim fakultetom u Rijeci, dok svako daljnje, detaljnije i ozbiljnije korištenje znanstvenih metoda poput analize i sinteze, dedukcije i indukcije, otkriva ogromnu zaostalost ZVU-a (Veleučilišta) spram Rijekom(Sveučilištem)http://www.medri.uniri.hr/studiji/, a najveća i neosporiva razlika nisu samo razlike u ECTS bodovima (koja znatno ide u prilog Rijeci) i slično nego razlika što su diplome integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u Rijeci priznate u tuzemstvu i u članicama EU-a u oba smisla kako eventualnog nastavka daljnjeg studija na svima razinama, tako i glede zapošljavanja.

Primorani nepriznatošću i podcijenjenošću diploma ZVU-a kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu te nezadovoljni aktualnom politikom Upravnog vijeća ZVU-a, molimo da se također uzme u obzir bez ikakvih incidenata, bez upada na sjednice, blokada nastava i sl., nego poštivajući akademska pravila, dana 04.10.2013. započeto je s okupljanjem dovoljnog broja Studenata s kojim krećemo u ovu borbu za ostvarivanjem svog statusa u RH i u zemljama članicama EU-a kojom prilikom je oformljena PETICIJA ZA INTEGRACIJU ZVU-a ZAGREB SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU koja za manje od dva dana od svog osnutka ponosno trenutno iznosi živu brojku od ogromnih 883 glasova (i dalje raste).

Sa željom uklanjanja opstrukcije od strane Upravnog vijeća ZVU-a i stupanja na snagu programa dr. sc. Bojana Biočine, čiji program neće bojkotirati već poticati optimalan razvoj ZVU-a, očekujemo hitnu intervenciju Ministra.

PS: sa svojim prijedlozima izmjena i dopuna javite se porukom u inbox tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana, a ako pismo skupi više od 100 lajkova šaljemo na sve adrese, stoji na facebook stranici ZVU Studenti Zagreb.

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …