Odluka o kriterijima za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskim domovima

Studentski smještaj

13. svibnja 2013.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine,150/11) te članka 88. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11), pomoćnica ministra prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić donosi sljedeću

ODLUKU
o kriterijima za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskim domovima studentskih centara i učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2013./2014.

I.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donosi kriterije za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskim domovima studentskih centara i učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2013./2014. koji su sastavni dio ove odluke.

II.

Studentski centri utvrđuju pojedinačno pravo na smještaj javnim natječajima za sadašnje redovite studente i redovite studente koji će upisati prvu godinu studija akademske godine 2013./2014. Studentski centri obvezni su dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, odmah nakon svake objave rezultata (privremene i konačne) listu studenata u digitalnom obliku (u excel datoteci) s ostvarenim ukupnim bodovima po studentu i ostvarenim bodovima po svim točkama ove odluke za sve studente koji su se prijavili na natječaj.

III.

Smještaj studenata u slobodne kapacitete učeničkih domova obavljat će se isključivo s liste prvenstva koju odrede studentski centri, a učenički domovi obvezni su dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i studentskim centrima najkasnije do 15. srpnja broj slobodnih mjesta namijenjenih za smještaj studenata. Učenički domovi obvezni su dostaviti Ministarstvu do 15. rujna konačnu listu studenata kojima je odobren smještaj u učenički dom kojima će Ministarstvo sufinancirati smještaj.

IV.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta može posebnim odlukama dodijeliti mjesta u studentskim domovima u pojedinome studentskom centru u Republici Hrvatskoj studentima u sklopu međunarodne razmjene i mobilnosti, studentske prakse, redovitim studentima, sportašima od I. do IV. kategorije te redovitim studentima, žrtvama tragičnih događaja većih razmjera (iznenadni gubitak obaju roditelja, iznenadno krajnje pogoršanje imovinskoga statusa, prirodna nepogoda) uz uvjet da dostave zamolbu s popratnom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status pri čemu će se uzeti u obzir i kriterij napredovanja u studiju.

V.

Svi redoviti studenti državljani Republike Hrvatske imaju pravo sudjelovanja u natječaju za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u RH, osim studenata kojima je mjesto prebivališta u mjestu u kojem studiraju. Studentski centri mogu odobriti iznimno, zbog posebnih uvjeta, prijavu za sudjelovanje u natječaju za raspodjelu mjesta u studentskim domovima i studentima koji imaju prebivalište u mjestu u kojem studiraju.

VI.

Studenti mogu sudjelovati u natječaju za raspodjelu mjesta isključivo u studentskim domovima u mjestima u kojima studiraju. Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci.

VII.

Vjerodostojno tumačenje utvrđenih kriterija daju studentski centri.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Preuzeto s web stranice MZOS-a.

 

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …