Obavijest o liječničkim pregledima za smještaj u studentske domove

depositphotos_7652438-A-cartoon-dog-doctor-or-vet-with-stethoscope

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u ak. god. 2013./2014. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i sveučilišne medicine prema priloženom popisu (PDF).

Molimo studente da se telefonski naruče na pregled.

Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili.

Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik.

Zamolbe za smještaj u jednokrevetne sobe zbog zdravstvenih razloga studenti (oni koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu) mogu predati nadležnim liječnicima fakulteta do 06. rujna 2013. godine. U zamolbi je potrebno navesti: ime i prezime, godinu rođenja, adresu, fakultet i kontakt broj telefona.
Obavezno priložiti preslike relevantne medicinske dokumentacije.
Komisija za utvrđivanje prava na smještaj u jednokrevetne sobe rezultate će objaviti do 25. rujna 2013. godine na stranicama SC-a i Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”.

Provjeri ovo!

Kreće drugi ciklus programa Zaba Banking Academy

Nakon uspješno završenog prvog ciklusa, Zagrebačka banka pokreće i drugi ciklus Zaba Banking Academy – …