EFZG: Odluka o dekanskom roku

v_1237483455_efzg-4801

Prema Odluci dekana fakulteta prof. dr. sc. Tončija Lazibata od 09.09.2013.,

DODATNI ISPITNI ROK će se održati od 23. do 28. rujna 2013. na Ekonomskom fakultetu Zagreb

iz svih kolegija za studente dodiplomskih, preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih studija.

Ispitni termini bit će objavljeni u redovnoj rubrici na internetskoj stranici Fakulteta.

Upis se produžuje do zaključno 05. listopada. 2013. godine

Provjeri ovo!

Kreće drugi ciklus programa Zaba Banking Academy

Nakon uspješno završenog prvog ciklusa, Zagrebačka banka pokreće i drugi ciklus Zaba Banking Academy – …