Računovodstvo – materijali iz specijalizirane škole za instrukcije

PRODAJEM jako kvalitetne materijale iz specijalizirane škole za instrukcije za pripremu kolokvija/ispita iz kolegija RAČUNOVODSTVO. U materijalima su riješeni zadaci iz svih vježbi sa seminara, s tim da su zadaci jako detaljno objašnjeni kako smo došli do svake pojedine stavke i rješenja, te uza svaki zadatak stoje sve bitne teoretske cinjenice potrebne za rješavanje svakog pojedinog zadatka npr.podjela troškova, detaljnja objašnjenja pojedinih stavki koje ulaze u bilancu, RDG-a, izvještaja o novcanom toku, te su posebno naznacene sve moguće varijante zadataka i teoretskih pitanja kakva se javljaju na kolokviju/ispitu na koje treba obratiti pozornost. Prije svake cjeline sa riješenim zadacima stoji teoretski uvod u gradivo ciji zadaci su riješavani kako bi imali potrebno predznanje za rješavanje tih zadataka + uz to dolazi i skripta iz teorije od 40-tak stranica u kojoj su posebno oznacene stvari koje se javljaju na kolokviju/ispitu te sadrži identicna pitanja sa ispita što na zaokruživanje, što na nadopunjavanje te esejska, te primjeri ispita slikani mobitelom. Ukupno oko 200 stranica materijala. Također objašnjavam sve stvari sadržane u tim materijalima. Molim zainteresirani javiti se na mail luka775@gmail.com! GARANTIRAM PROLAZ!

Provjeri ovo!

Studentcuts

Program prvog dana Studentcuts festivala u S.D. Stjepan Radić

Kao što smo već najavili prethodnih dana, 14. i 15. svibnja Studentski dom „Stjepan Radić“ na …