Osnove ekonomije – skripta

PRODAJEM jako kvalitetnu skriptu iz osnova ekonomije koja apsolutno pokriva cjelokupno gradivo iz ovog kolegija. U skripti su detaljno objašnjene pojedine definicije, podjele, krivulje te interpretacija tocaka na tim krivuljama (ostvarivanje ravnoteže,pomaci krivulje,itd…), formule za racunanje pojedinih stavki, te primjeri racunskih zadataka koji se javljaju na kolokviju/ispitu. Skripta općenito jako detaljno i pedantno objašnjava sve bitne stavke te posebno istice stvari na koje posebno treba obratiti pozornost.primjerice kod krivulje indiferencije pored osnovne definicije i grafickog prikaza dvije kombinacije tocaka, stoji detaljno i opširno objašnjenje te tocke te, što ona znaci za potrošaca, te u kojem smejru bi se trebali kretati da bi povećali korisnost, zatim što će se dogoditi pomakom krivulje indiferencije i sl..Ukupno oko 130-ak stranica. Zainteresirani molim por u inbox ili na mail luxi88@net.hr

Provjeri ovo!

Studentcuts

Program prvog dana Studentcuts festivala u S.D. Stjepan Radić

Kao što smo već najavili prethodnih dana, 14. i 15. svibnja Studentski dom „Stjepan Radić“ na …