Rezultati natječaja za dodjelu državnih stipendija za 2013. godinu

Ministarstvo-znanosti-obrazovanja-i-sporta1

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, sukladno prijedlozima kvota javnih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, te zaprimljenim prijavama studenata na Natječaj za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu, odobrava za 2013. godinu ukupno 2.187 novih stipendija. Napominjemo da je određeni broj stipendija unutar ukupne kvote od 2.200 državnih stipendija ostavljen za rješavanje prigovora.

S obzirom na mogućnost podnošenja prijava u različitim kategorijama, ukupan broj podnesenih prijava za dodjelu državne stipendije je 6040.

Prema kriterijima i odlukama Natječaja, odobrene su stipendije za kategorije:

A – za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija;

D-1 – redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, djeci poginulih, umrlih i nestalih osoba pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona;

E – redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja i

P – studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

Od ukupnog broja prijava 655 prijava nije zadovoljilo osnovne uvjete, a to su:

1.   zahtjevi studenata koji ne studiraju na javnim visokim učilištima u RH,
2.   zahtjevi pristigli izvan roka,
3.   neovjereni zahtjevi,
4.   zahtjevi studenata koji već primaju državnu stipendiju,
5.   zahtjevi studenata za A kategoriju koji nisu stekli minimalno 55 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini,
6.   zahtjevi studenata za A kategoriju koji se ne nalaze u 10% najboljih studenata na svojoj godini studija,
7.   zahtjevi studenata koji imaju ponavljanje tijekom studija,
8.   zahtjevi studenata za D1 kategoriju uz koje nije priložen dokaz o statusu za D1 i potvrde Porezne uprave,
9.   zahtjevi studenata za D1 kategoriju koji imaju potrebnu dokumentaciju ali po članu obitelji imaju viši redoviti mjesečni prihod po članu kućanstva od  dvostrukog iznosa redovitih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 5. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01 i 103/03),
10.   zahtjevi studenata koji su u međuvremenu odustali od stipendije.

kategoriji A su se odvojeno razmatrale prijave za studente prve godine studija na prvoj razini visokog obrazovanja (preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski i stručni studiji), a posebno za sve ostale godine studija. Stipendije su unutar kvote po pojedinim visokim učilištima raspodijeljene u pravilu prema broju pristiglih prijava koje zadovoljavaju uvjete Natječaja. Osnovni kriterij za dodjelu stipendija prvim godinama prve razine studija bilo je mjesto na razredbenom postupku, a ako je više studenata imalo isto mjesto, ali na različitim studijskim programima, dodatno se gledao i broj ostvarenih bodova, s tim da su studenti koji su izravno upisani imali prioritet. Osnovni kriterij za sve ostale godine studija bio je prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija.

E kategoriji su se izrađivale rang liste po sveučilištima, veleučilištima i visokim školama na temelju broja bodova, a ukoliko je više studenata ostvarilo isti broj bodova, u obzir su se uzimali i visina prihoda po članu obitelji. Kod prijava za E kategoriju studenti koji nisu dostavili potpunu dokumentaciju nisu mogli ostvariti bodove za određeni kriterij ( primjerice: nisu dostavljene potvrde o visini dohotka za sve članove kućanstva, nisu dostavljene potvrde o nezaposlenosti za oba roditelja iz kojih je vidljivo da su roditelji trenutno evidentirani na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposleni i sl.)

Napominjemo da se za D1 kategoriju članci navedenog Zakona ne odnose na studente, djecu hrvatskih branitelja, invalida iz Domovinskog rata, koji svoja prava ostvaruju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te pravo na stipendiju mogu ostvariti prijavom na natječaj za dodjeljivanje stipendija Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Rezultati dodjele državnih stipendija za 2013. godinu (popis dobitnika) za svako visoko učilište mogu se pogledati ovdje

Prigovore na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državne stipendije redovitim studentima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu, mogu se slati isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
S naznakom: Prigovor na rezultate natječaja za dodjelu državnih stipendija za 2013. godinu.

Prigovori se podnose do zaključno 8. ožujka 2013.

Provjeri ovo!

Poboljšajte svojim savjetima i komentarima rezervacije soba za sljedeću akademsku godinu

Dragi stanari našeg doma, ali i svih drugih domova, vjerojatno ste u posljednih par godina …