Kultura SC-a: Vlada RH je kriva za dug!

Vlada_RH_1280x1024

Odlukom o sanaciji SC-a koju je predložilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a izglasala Vlada RH na sjednici 24.1.2013., Sveučilište u Zagrebu razvlašteno je od svojih vlasničkih i upravljačkih prava nad Studentskim centrom u Zagrebu.
Pejo Pavlović imenovan je na dužnost sanacijskog upravitelja Studentskog centra u Zagrebu, Vjekoslav Bratić imenovan je na dužnost predsjednika Sanacijskog vijeća, a Ivo Grgić i Berto Šalaj za članove navedenog Vijeća. G. Pavlović i g. Bratić već su jednom vodili sanaciju SC-a (2002.-2004.), ali je nisu završili u plusu od 21 mil. kuna kako kaže ministar Jovanović, već su u svibnju, 2004.g. smijenjeni u minusu od 16 mil. kuna (prema izjavi tadašnjeg sanacijskog upravitelja g. Jurišića), a prema službenoj bilanci SC-a i u većem. Također, u veljači 2012. MZOS je imenovalo g. Bratića za člana Upravnog vijeća SC-a, u kojem je on na razne načine opstruirao  rad Upravnog vijeća i uprave SC-a na što su nadležni upozoravani.

 

Nažalost, Vlada RH je u donošenju odluke o sanaciji SC-a u potpunosti ignorirala elaborirani prijedlog sanacije i restrukturiranja Studentskog centra koji je Sveučilište u Zagrebu, odnosno, rektor Bjeliš, dostavio ministru Slavku Liniću, ministru Željku Jovanoviću i ministrici Andrei Zlatar Violić 23.1.2013. „U pripremi tog materijala“, kako u otvorenom pismu Vladi RH kaže Bjeliš, „Sveučilište u Zagrebu konzultiralo se s više članova Vlade RH, posebno s ministrom financija i njegovim suradnicima.Taj je materijal nastao nakon jednogodišnjih, intenzivnih, ali i potpuno neuspješnih, pokušaja da se s ministrom znanosti, obrazovanja i sporta i njegovim suradnicima razriješe nagomilana, neriješena pitanja i pokrene postupak oporavka i restrukturiranja Studentskog centra, uključujući i mjere koje su trebale dovesti do racionalizacije i uklanjanja uočenih negativnosti u radu Studentskog centra i njegovom upravljanju.“

 

Iako su predstavnici Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi – Podružnica Studentski centar tražili od MZOS-a da se napravi javna rasprava te da se sektor Kulture SC-a, Sveučilište u Zagrebu, studenti, akademska, kulturna i ostala zainteresirana javnost (prema MZOS-ovom kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću) uključi u javnu raspravu kao i u pripremu i planiranje reforme i sanacije SC-a, MZOS je u potpunosti ignorirao ne samo taj zahtjev, već i konkretan prijedlog i plan Sveučilišta za provođenjem sanacije i restrukturiranja.

Ovim putem, želimo vas informirati o činjeničnom stanju i događajima koji su prethodili samom izglasavanju odluke o sanaciji SC-a, a koji nas navode da sumnjamo u stvarne namjere MZOS-a i Vlade RH. MZOS-evo ignoriranje svih konkretnih prijedloga Sveučilišta u Zagrebu i Uprave SC-a za rješavanjem stanja u SC-u, isključivanje zainteresirane javnosti iz pripreme i plana sanacije SC-a te , konačno, potpuno razvlašćivanje Sveučilišta u Zagrebu od ovlasti nad SC-om, ne upućuje na to da se ovu sanaciju odnosno reformu SC-a želi provesti stručno i s namjerama očuvanja svih djelatnosti SC-a.

 

Želimo naglasiti da je naša reakcija na vladinu odluku o sanaciji SC-a izraz protesta protiv netransparentnog, nedemokratičnog i stranačkog djelovanja MZOS-a i Vlade RH, a koje se u ovom slučaju odnosi na ustanovu od posebnog značaja za RH koja brine o studentskom standardu više od 65.000 hrvatskih studenata.

Razlozi za sanaciju nisu ekonomski već isključivo politički. MZOS ima nepodmirena dugovanja prema SC-u koja trenutno iznose 49,76 milijuna kuna s pripadajućom kamatom i to:

 

1)   28,8 milijuna kuna za rekonstruiranje i adaptaciju vojne kantine u studentskog restorana te koordinatoranje operativnih poslova fizičkog osiguranja i održavanja svih objekata i prostora ZUK Borongaj, dok je Sveučilište, temeljem čl.3 str.2 preuzelo obvezu nadoknade troškova iz sredstava koje osigura MZOS. (Sporazum između MZOS i Sveučilišta u Zagrebu od 29. svibnja 2007. i sporazumom od 21. lipnja 2007. između Sveučilišta u Zagrebu i SC-a u Zagrebu)

 

2)        5,6 milijuna kuna za izgradnju dvaju novih paviljona sa 456 novih smještajnih kapaciteta

(Sporazum između MZOS, Sveučilišta u Zagrebu, grada Zagreba i SC-a u Zagrebu od 29. srpnja 2008. po kojem MZOS i grad Zagreb u omjeru 50% : 50% financiraju izgradnju dva studentska paviljona na SD „S. Radić“. Grad Zagreb je u cijelosti podmirio preuzetu novčanu obvezu, dok je MZOS ostalo dužno podmiriti iznos od 5,6 mil. Kn)

 

3)        15,36 milijuna kuna za subvenciju prehrane i smještaja studenata putem računa koje obračunava služba CAP.

(Sporazumom između MZOS i Studentskog centra u Zagrebu, koji se potpisuje svake godine)

 

Ukupne obveze SC-a u Zagrebu koje su dospjele na naplatu iznose  40,3 mil. kuna na dan 31. 12. 2012. godine.

Poteškoće u poslovanju Studentskog centar u Zagrebu prouzročilo je samo MZOS  neplaćanjem financijski dugovanja po navedenim točkama u ukupnom iznosu od 49,76 milijuna kuna (bez kamata) kao i zabranom povećanja cijena prehrane koja se nije mijenjala od 1998. godine, a po kojoj student plaća obrok 4,4 kune, a MZOS subvenciju od 12,30 kn, dok troškovna cijena obroka iznosi 22,60 kuna, što je po obroku gubitak od 5,9 kuna. Ministar Jovanović je na dan proglašenja sanacije najavio povećanje cijene prehrane i smještaja – zašto isto nije dopustio Studentskom centru koji to već godinama traži?

 

21. 06. 2012. godine Studentski centar podnio je tužbu Općinskom građanskom sudu u Zagrebu radi naplate potraživanja po skupljenim sporazumima. SC je tužio Republiku Hrvatsku za dug MZOS (nije mogao direktno tužiti MZOS) a u tom slučaju je obvezatan prvo postupak mirenja pri Državnom odvjetništvu, a ukoliko on ne uspije, tužba ide u daljnju proceduru.Uslijed postupka mirenja MZOS je saniralo SC, tj. preuzelo je nadležnost i upravljanje nad SC-om. Hoće li  sanacijski upravitelj nastaviti s tužbom protiv RH i tako zaštiti interes ustanove ili neće?

Financijski problemi u kojima se trenutno SC u Zagrebu nalazi, kao neprofitna ustanova, prvenstveno proizlaze iz nemogućnosti naplate dospjelih potraživanja od strane MZOS, ali su i posljedica dugogodišnje neusklađenosti priznatih i troškovnih cijena studentskoga smještaja i prehrane.

Umjesto da podmiri svoje obveze, MZOS je proglasilo sanaciju SC-a tj. preuzelo nadležnost i upravljanje nad njim. Sanacija će rezultirati otpuštanjima ljudi, nerealizacijom dogovorenih i sufinanciranih programa Kulture od strane Ministarstva kulture, Grada Zagreba i Europske Unije, a postoji i velika opasnost od rasprodaje ili privatizacije objekata Studentskog centra.

 

Svjedoci smo danas medijskog linča potaknutog od strane grupacije koje je zdušno radila na uvođenju sanacije te koja pokušava Kulturu SC (Kultura promjene) prikazati kao glavni uzrok uvođenja sanacije i štoviše kao kriminalnu organizaciju koja je proteklih 7 godina netransparentno poslovala. U pismu Kulture promjene Upravnom vijeću (u prilogu) detaljno je objašnjen način financiranja djelatnosti Kulture.

 

Provjeri ovo!

Poboljšajte svojim savjetima i komentarima rezervacije soba za sljedeću akademsku godinu

Dragi stanari našeg doma, ali i svih drugih domova, vjerojatno ste u posljednih par godina …