Grudanje na Savi by Ivan

Iako video nije djelo mojih ruku, ovo je jedan od najboljih događaja na Savi i na koji sam ponosan što sam sudjelovao 🙂 


Odgovori